blog

Lang leve(n) leren

Gezond werken

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van ‘een leven lang leren’. Om SER-voorzitter Mariëtte Hamer te parafraseren: “Een goede opleiding is niet genoeg. Wendbaar zijn, weerbaar zijn. Dat is van doorslaggevend belang”.

Lang leve(n) leren

Vandaar dat de SER nu komt met een advies over postinitieel leren en een positieve leercultuur.

Sociale partners moeten afspraken maken

De inhoudelijke aansluiting bij de beroepspraktijk moet “actueler, flexibeler, innovatiever, realistischer”. Met het oog daarop moet iedere werknemer een persoonsgebonden budget krijgen voor een zélf gekozen ontwikkeltraject. Sociale partners moeten hierover snel afspraken maken, aldus de SER.

> BEKIJK het SER-advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’

Is een diploma vooral een valkuil?

Is dat dan het ei van Columbus? Volgens managementwetenschapper Bas Kodden (Nyenrode) is leiding nemen over je leven en professionele ontwikkeling het moeilijkste wat er is. Een diploma is vooral een valkuil: na vier jaar weet je meer dan 90% niet meer. Ook ervaring is minder belangrijk dan we altijd hebben aangenomen. Het jarenlange onderzoek van Kodden naar duurzaam presteren laat zien dat succes tegenwoordig vooral wordt bepaald door zelfeffectiviteit en de ‘fit’ met de organisatie waarin je werkt. Kodden: “Aanpassingsvermogen is cruciaal en als een spier. Je kunt iets oprekken, maar eens knapt het.”

Het wordt bijna leren om te leven

Een werknemer moet dus zoeken naar een werkomgeving die past bij zijn talenten, zegt Kodden. Zo wordt er heel wat van professionals verwacht. U moet er zelf voor zorgen dat u zich aanpast, bijblijft en aangeven wat u daarbij nodig heeft. Een instrument dat hierbij helpt is de EVC, dat verworven competenties in beeld brengt. Maar er is veel meer. Eigenlijk gaat het om ‘skills’: cognitieve én niet-cognitieve vaardigheden. Vakspecifieke kennis én zaken als sociale vaardigheden, creativiteit, zelfreflectie en motivatie zijn van belang om te weten waar u naartoe wilt werken. Het wordt bijna ‘leren om te leven’!

Intrinsieke motivatie voor blijvend leren

Een positieve leercultuur is een voorwaarde om een leven lang te kunnen leren. ‘Lang leve leren’ begint op de werkvloer. Er zijn veel leuke manieren om hieraan te werken. Maar het blijft een grote uitdaging om professionals intrinsiek gemotiveerd te laten zijn om te blijven leren. Samen moeten werkgever en werknemer vooruitkijken naar de toekomst en bepalen wat iemand nodig heeft. Maar beiden moeten bereid zijn te investeren en de tijd nemen om het geleerde toe te passen, zo komt uit de rondetafeldiscussie ‘Bevoegd of bekwaam’ in dit nummer van Vakblad Arbo.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel