blog

Vooroordelen

Gezond werken

Mannen verzuimen minder wegens ziekte dan vrouwen. Dat gaat op voor alle leeftijdsgroepen. Dat meldt het CBS deze maand op basis van de NEA. Dit is geen nieuw gegeven. Maar kennelijk bevestigt dit verschil vooroordelen en is het daarom dat de media er zo uitgebreid op in gaan.

Vooroordelen

In feite is er zelfs positief nieuws. Want 25 jaar geleden lag het verzuim onder vrouwen nog structureel 60 procent hoger. Nu is dit 30 procent. Hoewel het verschil momenteel weer iets groter is dan in voorgaande jaren; mogelijk hangt dit samen met het stijgende geboortecijfer vorig jaar.
De deskundigen rolden de afgelopen weken over elkaar heen om het verzuimgedrag van vrouwen te verklaren. Daarbij valt op dat de harde gegevens voor zich spreken, terwijl de analyse van de oorzaken vooral beperkt blijft tot speculeren.

Verzuimspecialisten noemen, behalve zwangerschap en bevalling, de oververtegenwoordiging van vrouwen in branches als onderwijs, zorg en overheid. Daarin zijn het verzuim en de werkdruk immers gemiddeld hoger. Ook zorgtaken en de balans tussen werk en privé zijn van invloed. Dat is vooral het geval onder de werknemers van 25 tot 35 jaar. In die leeftijdsgroep is het verzuimpercentage van vrouwen zelfs twee keer zo hoog als dat van mannen.

Vrouwen hebben in elk geval niet meer ziektes dan mannen. In sectoren als de zorg en het onderwijs zouden vrouwen zich wel sneller ziekmelden om te voorkomen dat ze anderen aansteken. Ook blijkt uit onderzoek dat vrouwen eerder om psychische redenen verzuimen als de balans tussen werk en privé ontwricht is. Mannen kunnen hier ook last van hebben, maar melden gewoon dat de oorzaak van hun ziekte werkgerelateerd is. Verder zouden zij minder gevoelig zijn voor een slecht werksfeer en werken zij vaker in leidinggevende posities met betere regelmogelijkheden. Maar áls mannen zich ziek melden, is het meestal wel direct serieus.

Kunnen we iets met deze baaierd aan verklaringen, slechts deels stoelend op goed onderzoek? Misschien moeten we ons niet zo druk maken over cijfers en vooroordelen. Een leidinggevende moet oog hebben voor iedere werknemer en voor wat die nodig heeft om lekker te kunnen werken. Ongeacht geslacht, leeftijd of branche. Dat is de ene keer misschien meer dan de andere. Alleen zo blijft iedereen lang inzetbaar.

 

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel