blog

Teamwork

Gezond werken

Duurzaam inzetbaar blijven is teamwork. Dat is de conclusie die we op basis van dit nummer kunnen trekken. De arboprofessional heeft daarbij een belangrijke verbindende taak.

Teamwork

Allereerst is er de werknemer. Die is uiteraard zelf verantwoordelijk voor zijn duurzame inzetbaarheid. Maar hij heeft ook de steun en stimulans nodig van zijn leidinggevende bij het op tijd nadenken over zijn toekomst en de daarbij horende scholing: “Wat heb ik nodig om langer door te kunnen werken?”

Arboprof moet nauwer samenwerken met HR

De arboprofessional moet dit proces in de gaten houden. Om die reden zou deze in de praktijk dan ook veel nauwer moeten samenwerken met bijvoorbeeld HR, zo stelt prof. Ton Wilthagen, hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.

Aandacht voor verbetering van werkomstandigheden

Promotieonderzoek van Bert Breij eind vorig jaar onderstreept het belang van teamwork. Gezonde werknemers stoppen volgens hem eerder omdat zij bang zijn niet meer gezond van hun pensioen te kunnen genieten. Er moet dus aandacht zijn voor de verbetering van de werkomstandigheden. Dit is van oudsher een belangrijke taak van de arboprofessional.

> LEES OOK: Teamkracht maakt macht

Gevoel van werknemer ‘ertoe te doen’ is cruciaal

Bovendien voelen veel oudere werknemers zich niet meer thuis op hun werk. De waardering voor hun vak is nauwelijks verminderd, maar het is de afstandelijke houding van de werkgever die bijdraagt aan vroegtijdig uittreden. Breij raadt dan ook aan om bij iedere werknemer een mogelijk spanningsveld in kaart te brengen tussen de liefde voor werken en het vak, en de actuele werkomstandigheden. “Dit kan in een persoonlijk en open gesprek, waarbij het gevoel van de werknemer ‘ertoe te doen’ cruciaal is.” Ook hierbij kan de arboprofessional belangrijk werk verrichten.

> LEES OOK: Heeft uw bedrijf al een Chief Happiness Officer?

Gestructureerde aandacht voor teamwork

Aandacht en teamwork lijken dus van cruciaal belang bij duurzame inzetbaarheid. De casus in Vakblad Arbo 3-2018 laat zien wat samenwerking en informatie-uitwisseling tussen werknemer, de lijn, de leidinggevende, de preventiemedewerker en de professional kunnen opleveren. De professional zorgt ervoor dat dit op een gestructureerde manier gebeurt.

Voor de arboprofessional ligt er dus een zeer belangrijke taak bij duurzame inzetbaarheid, die verder gaat dan alleen maar ingrijpen op het moment dat er iets niet goed gaat met de fysieke belasting of de werkdruk.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel