blog

Beroepsziekten melden met appels en peren

Gezond werken

Beroepsziekten, het is opeens een actueel onderwerp. Op Prinsjesdag gaf het kabinet aan het dit jaar gestarte programma ‘Preventie beroepsziekten’ in 2019 uit te breiden met fysieke belasting. Onder meer hiervoor is dan twee miljoen euro beschikbaar.

Beroepsziekten melden met appels en peren

En onlangs nog reikte directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk officieel de essaybundel ‘Experts aan het woord over beroepsziekten door gevaarlijke stoffen’ uit aan vertegenwoordigers van het werkveld. Daarbij benadrukte hij dat er nog veel problemen zijn bij het realiseren van preventie. En dat de samenwerking tussen bedrijfsartsen en andere kerndeskundigen, zoals arbeidshygiënisten, moet verbeteren waar het gaat om beroepsziekten en beroepsziekten melden.

Beroepsziekten melden en voorkomen, welke cijfers?

Fysieke belasting krijgt dus extra aandacht. Maar van welke cijfers moeten we bij het voorkomen van beroepsziekten eigenlijk uitgaan? Beroepsziekten melden is nu niet bepaald een topprioriteit van de gemiddelde bedrijfsarts. Alleen in de bouw werd jarenlang goed gemeld. Deze sector diende dan ook jarenlang tot voorbeeld. Onder meer daardoor stonden bouw-beroepsziekten als fysieke belasting en lawaaidoofheid altijd bovenaan in de landelijke top 10.

Dat veranderde toen de Stichting Arbouw door toedoen van de werkgevers was opgeheven. Het aantal meldingen uit de bouw kelderde en daarmee namen deze typische bouwklachten af tot ‘normale proporties’. Zonder Arbouw beschikken we sinds kort over ‘eerlijke’ landelijke cijfers. In feite willekeurige cijfers, gebaseerd op te weinig beroepsziekten melden in alle sectoren. Appels en peren dus.

> LEES OOK: Wie krijgen er eigenlijk een beroepsziekte?

Cruciaal voor goed overzicht beroepsziekten: betrouwbare bron

Dat moet toch anders kunnen. Cruciaal voor een goed overzicht van beroepsziekten is een betrouwbare bron. Een Stichting Arbouw voor iedere branche zit er kennelijk niet in. We moeten het doen met de bedrijfsarts. Vorig jaar werd in een onderzoek onder bedrijfsartsen duidelijk wat hen hindert bij beroepsziekten melden. Zo zijn ze niet altijd zeker over de rol van het werk bij het optreden van een beroepsziekte en wat de mogelijke juridische gevolgen van het vaststellen zijn. Ze vinden beroepsziekten melden ook veel extra gedoe en hebben er niet altijd zin in.

> BEKIJK het onderzoek onder bedrijfsartsen over melden van beroepsziekten

Communicatie tussen alle deskundigen belangrijke sleutel

Maar is een beroepsziekte een zaak van de bedrijfsarts alleen? Als een werknemer in de spreekkamer van de bedrijfsarts belandt, kun je je afvragen of bijvoorbeeld de arbocoördinator of veiligheidskundige zijn werk wel goed heeft gedaan. Elkaar stimuleren en communicatie tussen alle deskundigen kan een belangrijke sleutel zijn om beroepsziekten terug te dringen. Dat geldt ook voor werkgevers, werknemers en brancheorganisaties.

> LEES OOK: ‘Actieplan preventie beroepsziekten NVvA goed initiatief’

Het is heel goed dat het kabinet de samenwerking wil bevorderen. Dat geldt trouwens ook voor veilig en gezond werken in het algemeen. Daar is nog aardig wat werk aan de winkel voor alle betrokkenen. Misschien gewoon maar meteen beginnen?

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel