blog

Ik heb het met BAS gedaan

Gezond werken

Ik heb het met BAS gedaan. Nee, nee, dit is geen soort van #HeToo verhaal. BAS staat voor Checklist ‘Beter achter je schermen’, ontwikkeld door TNO.

Ik heb het met BAS gedaan

BAS is een elektronische checklist met 43 vragen die je zelf vanachter je beeldscherm in kunt vullen. Voor mijn eigen werkplek gold dat er bij 18 procent van de antwoorden verbetering mogelijk was. Ik scoorde daarmee een groen stoplicht: geen sprake van een verhoogd risico op klachten. Daar ben ik na zoveel jaren beeldschermwerk best tevreden mee.

Merkwaardig was de reactie op een minpunt. Ik had aangegeven gemiddeld 6 uur per dag met een beeldscherm te werken. En dit werd vervolgd met: Hoe langer u met een beeldscherm werkt, hoe belangrijker het is om dit op een gezonde manier te doen. Beperk het beeldschermwerk bij voorkeur tot maximaal 6 uur per dag. Ik zit dus net aan mijn maximum.

Actie met BAS had te maken met wijziging van Arbobesluit

Mijn actie had te maken met een wijziging van het Arbobesluit. Die stond in het Staatsblad, jaargang 2018, nr. 2018465. De wijziging was getiteld: Besluit van 5 december 2018, houdende redactionele en beperkte beleidswijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines. Daarin stond onder Artikel 1: Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt als volgt gewijzigd, met daarna onder de letters A tot en met Z en AA tot en met AE (totaal 31) een opsomming van een groot aantal – vooral kleine – wijzigingen.

Artikel II betrof vier wijzigingen van het Warenwetbesluit machines. Artikel III besluit met het inwerking treden van de wijzigingen. Voor de meeste artikelen was dat 15 december, behalve onderdelen M, S, en AC van artikel I, die werden 16 dagen later van kracht, dus per 1 januari 2019. Bent u er nog?

> LEES OOK: Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk

Voortaan bij beeldschermwerk “op gezette tijden” pauzeren

En in Artikel I, genummerd X, stond de wijziging van het zitten achter het beeldscherm. In artikel 5.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt de zinsnede “telkens na ten hoogste twee achtereenvolgende uren” vervangen door “op gezette tijden”. Volgens de toelichting past de oude omschrijving niet meer bij de tegenwoordige variatie aan beeldschermwerk (tablet, mobiel, laptop, plaats/tijd onafhankelijk).

Maar de werkgever moet nog steeds het werk zodanig organiseren dat beeldschermwerk periodiek wordt onderbroken. In samenhang met andere maatregelen moet daarmee langdurig zitten, oog- en stressklachten en de kans op klachten aan armen, schouders en nek tot een minimum worden beperkt.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

De toelichting besloot met de mededeling dat TNO dus een beoordelingsinstrument had ontwikkeld dat maatwerk ondersteunt. BAS dus.

Helemaal geen slecht idee, die checklist, maar maatwerk?

En zo kwam ik bij de checklijst. Op zichzelf zeker geen slecht idee, maar of er nu sprake is van maatwerk? De adviezen die worden gegeven zijn redelijk algemeen. Het is in elk geval winst dat het instrument er is. Toch begrijp ik niet goed waarom de 2-urennorm geschrapt moest worden ten gunste van een vage omschrijving als “op gezette tijden”.

Toen ik de beginvoorwaarden op de checklijst had gewijzigd en aangaf dat ik weinig afwisseling had, verscheen bij ‘Afwisseling en onderbreking’ een rood stoplicht. Met daarbij het advies: Wissel uw werk aan het beeldscherm bij voorkeur ieder uur, maar ten minste na 2 uur, af met ander werk of een korte pauze. En zo kwam de 2-urennorm toch weer in beeld. Met dank aan BAS. Kijk zelf maar eens.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

BAS voor pauzes bij beeldschermwerk

 

Reageer op dit artikel