blog

Betere adviezen, gezondere werknemers

Gezond werken

We zijn inmiddels al jaren in de weer met duurzame inzetbaarheid. Maar komt die eigenlijk wel van de grond? Blijft duurzame inzetbaarheid in veel gevallen niet vooral hangen op kosten en verhitte discussies over zware beroepen, pensioenleeftijd en stakingen? Tijd voor gezondere werknemers door betere adviezen?

Betere adviezen, gezondere werknemers

Wel weten we inmiddels veel over hoe je gezond bezig kunt zijn. Ook de techniek staat voor niets. Telezorg, domotica, robots, apps en wearables, wat kun je er niet allemaal mee? Toch zijn er nog altijd veel mensen met een slechte gezondheid. Ronduit schokkend vind ik het recente onderzoek waaruit blijkt dat mensen met een gezonde levensstijl zes jaar langer leven.

Jet Bussemaker: gezondheidszorg anders organiseren

Ex-politica Jet Bussemaker betoogde onlangs in haar oratie voor de Universiteit Leiden dan ook dat we onze gezondheidszorg anders moeten organiseren. Dat artsen zich moeten richten op de gezondheid van de patiënt in plaats van op zijn ziekte. Dat die artsen naar de patiënten toe moeten gaan in plaats van andersom. En dat zij aan hun sociale vaardigheden moeten werken. Artsen moeten leren om oog te hebben voor de verschillen tussen mensen. Man of vrouw, oud of jong, lager of hoger opgeleid, verschillende culturen; het maakt uit. Er zijn nog steeds schrijnende gezondheidsverschillen tussen al die mensen, benadrukt Bussemaker.

> LEES OOK: Oud-minister Bussemaker vindt dat participatiemaatschappij is mislukt

Zelf de regie voeren, niet iedereen kan het zonder hulp

Het principe ‘regie voeren over je gezondheid’ kennen we in dit kader inmiddels ook allemaal. De overheid en de werkgever treffen voorzieningen en de burger en de werknemer moeten hun zorg verder zelf regelen. In feite gaat het erom dat iedereen in staat moet zijn met veranderende omstandigheden om te gaan en daarover zelf die regie te voeren. Het is duidelijk dat lang niet iedereen dat zonder hulp kan.

> LEES OOK: Doorwerken? Zo gaan we fit naar de finish

Tijd voor gezondere werknemers door betere adviezen?

Terug naar de werkvloer. Wat kunnen professionals hiermee? Het kan betekenen dat u niet moet bedenken wat goed is voor werknemers met apps, gezondheidstestjes en digitale vragenlijsten. U zou kunnen vrágen of de (oudere of lager opgeleide) werknemer zich nog vitaal voelt, of hij klachten heeft en wat daar eventueel aan te doen valt. Vaak zijn praktische oplossingen mogelijk. Kunnen hulpmiddelen helpen bij fysieke belasting?

> LEES OOK: Fysieke belasting? Leer van ambulancepersoneel

En vooral: zijn we duidelijk in onze communicatie met werknemers? Anders gezegd: zien zij eigenlijk wel wat die ‘dure’ term duurzame inzetbaarheid voor hen betekent? Volgens Susanne Tijssen legt u met laagdrempelige communicatie in eenvoudige bewoordingen de basis voor betere adviezen. En dus voor gezondere werknemers.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

 

> TIP: het congres Arbobeleid verankeren

Intrinsieke motivatie werkt beter dan duwen

Reageer op dit artikel