blog

Pensioenleeftijd in nieuw perspectief

Gezond werken

Om even intellectueel bij te tanken volgde ik onlangs geconcentreerd een discussie op televisie. Hoewel het programma heet over voetbal te gaan, blijkt dit een metafoor voor de samenleving in bredere zin. En het zorgt voor nieuwe inzichten over de pensioenleeftijd.

Pensioenleeftijd in nieuw perspectief

De eruditie, de diepgang, de aandacht voor nuances; het is indrukwekkend en ik zat dan ook ademloos te kijken. Totdat ik weer eens gebeld werd; Koolmees, of we even konden sparren. Ik zeg nog: “Luister Wouter, je kunt me niet te pas en te onpas bellen als je het even niet meer weet. Je hebt toch ambtenaren.” Zegt Wouter: “Precies, daarom bel ik jou.”

Pensioendiscussie van verkeerde kant benaderd

Ik vertelde dat ik een interessant programma volgde, bleek hij ook net te hebben zitten kijken. Een van de hoofdrolspelers, een ogenschijnlijke zwerver met een snor in een fout pak, had hem tot nieuwe inzichten gebracht. “Die hele pensioendiscussie hebben we van de verkeerde kant benaderd. We keken tot dusver alleen vanuit de werknemer en hoe zwaar die het heeft. Maar we moeten veel meer kijken vanuit de omgeving, de mensen die met die ouden van dagen moeten werken.”

> LEES OOK: Pensioenakkoord, alles wat u weten wilt

Blootstellen aan afnemende geestelijke vermogens

In dit voetbalprogramma kon je zien waar het toe leidt als je mensen te lang door laat gaan, als je anderen blootstelt aan hun afnemende geestelijke vermogens. Het scheen zelfs dat de betreffende persoon onlangs ook nog een ongeval had gehad en na een val van de trap toch weer aan het werk was. Dankzij een traphekje dacht de onfortuinlijke toch zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar dat was, aldus Wouter, toch meer een zaak van Hugo en Bruno van VWS.

Pensioenleeftijd op 65 houden, voor iedereen beter

Waar het hier om ging, was dat duidelijk bleek dat het voor iedereen beter zou zijn geweest de pensioenleeftijd op 65 te houden. Ik zei: “Toch goed dat je even belt Wouter, want ik vrees dat ik bij je nieuwe inzichten toch een kanttekening moet plaatsen. Vóór zijn 65ste kwam er niet veel anders uit de mond van deze persoon. Eigenlijk mogen we blij zijn dat hij inmiddels een fragiele senior is. Want toen hij jonger was stond hij erom bekend tegenstanders met grof geweld het veld af te schoppen.”

> LEES OOK: Oudere werknemers even goed als jonge

Probleem zit hem niet in leeftijd, maar in opleiding

Het probleem zit hem niet zozeer in leeftijd, maar in opleiding. Vroeger had je wel de moedermavo maar die was niet voor voetballers. Nu bestaat die zelfs niet meer en wordt leren steeds moeilijker voor de gewone burger. Je moet nu veel geld lenen om zo snel mogelijk iets te leren om daar dan vervolgens 45 jaar mee te doen. Het aantal ongeletterde bejaarden of senioren met gedateerde competenties kan alleen maar toenemen op deze manier.

> LEES OOK: Afkijken is het nieuwe aanleren

Toch had Wouter natuurlijk ergens wel een punt met die pensioenleeftijd. Als je als metselaar de stenen door je 70-jarige assistent moet laten aanvoeren is dat niet alleen voor de assistent een probleem. Ik heb daarom het volgende afgesproken: “Wouter, als jij nu iets regelt met dat pensioen, bel ik Ingrid van Onderwijs wel even”.

Hoe dat afloopt kunt u verder in de media volgen. Ik heb mijn best gedaan.

Auteur | Joris

 

> TIP: Wél veilig en vitaal blijven werken? Leer hoe op het Landelijk Arbocongres!

Pensioenleeftijd in nieuw perspectief

Reageer op dit artikel