blog

Taakdelegatie moet je goed organiseren

Gezond werken

Veel arboprofessionals hebben geregeld te maken met een bedrijfsarts. Als partner bij uitvoering van het arbobeleid van hun werkgever of als collega bij een arbodienstverlener. De wet kent die bedrijfsarts specifieke taken toe op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding. Die taken voert hij in de praktijk niet altijd allemaal zelf uit. Sommige besteedt hij tijdelijk uit: taakdelegatie heet dat.

Taakdelegatie moet je goed organiseren

Een deel van zijn taken kan hij ook – onder zijn eindverantwoordelijkheid – beleggen bij andere professionals. Mogelijk heeft u ook met zulke medewerkers ‘in taakdelegatie’ te maken. Of misschien werkt u zelf wel als gedelegeerde. Dan is het u vast niet ontgaan dat er momenteel de nodige discussie is over het organiseren van taakdelegatie. Hoe zit dat?

Zo informeel als toen kan het niet meer

Toen ik 30 jaar geleden begon als bedrijfsarts, pasten we regelmatig tijdelijke overdracht van taken toe. Was een bedrijfsarts ziek, dan nam een arboverpleegkundige het over. Dat ging tamelijk informeel: bij de koffie koppelden we de belangrijkste zaken terug, ‘vertrouwen’ was het sleutelwoord. Anno 2019 is de wereld flink veranderd. Er zijn binnen de arbozorg meer spelers actief. De samenwerking met andere professionals is toegenomen. En de taken van bedrijfsartsen zijn wettelijk strikter omschreven. Zo informeel als het toen ging, kan het nu niet meer.

> LEES OOK: Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?

Onderzoek: taakherschikking of taakdelegatie?

We kampen helaas ook met een bedrijfsartsentekort. Het ministerie van SZW heeft het NIVEL daarom onderzoek laten doen naar twee opties. Bij taakherschikking zouden taken die nu bij de bedrijfsarts liggen, blijvend naar andere professionals gaan. Een ingrijpende verandering waarvoor een wetswijziging nodig is. Taakdelegatie is nu al mogelijk en gebeurt ook al volop.

> LEES OOK: Bedrijfsartsen kunnen meer delegeren

Of taakdelegatie ook dé oplossing is voor het bedrijfsartsentekort, staat nog te bezien. De onderzoekers doen hier geen uitspraak over. Wel stellen ze vast dat het belangrijk is om taakdelegatie met het oog op de kwaliteit van de arbozorg goed te organiseren. Zo hoort de bedrijfsarts eindverantwoordelijk te blijven, formele opdrachten te verstrekken en toezicht te houden.

Kwaliteit en vertrouwen moet je goed organiseren

De voornaamste opdracht was daarom: organiseer het goed en doe ervaring op. Die handschoen heeft de NVAB opgepakt. In 2018 stemde onze algemene ledenvergadering in met een Standpunt Taakdelegatie. Intussen heeft dit standpunt een praktische vertaling gekregen in de Werkwijzer Taakdelegatie. De NVAB heeft met overtuiging meegewerkt aan dit instrument, dat bedrijfsartsen helpt om taakdelegatie te organiseren met de juiste kwaliteitswaarborgen.

> LEES OOK: Taakdelegatie: structurele oplossing of noodverband?

De introductie van de Werkwijzer Taakdelegatie betekent niet dat wij bedrijfsartsen plotsklaps onze samenwerkingspartners niet meer vertrouwen. Wel erkennen we dat kwaliteit en vertrouwen niet vanzelfsprekend zijn. Je moet ze organiseren. Ik voeg daar vanaf deze plek graag aan toe: goed organiseren doe je samen. Daar past nog steeds prima een kop koffie bij.

Gertjan Beens | voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

 

> TIP:  Volg de workshop Taakdelegatie en Eigen Regie: oplossing of gevaar? van Pascal Willems op het Landelijk Arbocongres.

Taakdelegatie moet je goed organiseren

Reageer op dit artikel