blog

Leve Movember! Maar liever niet in de bouw

Gezond werken

Het is weer Movember. Sinds een aantal jaar wordt in de maand november wereldwijd aandacht gevraagd voor de gezondheid van de man. En hoe vraag je aandacht voor de gezondheid van mannen? Door een snor te laten groeien. In goed Engels: een moustache. En zie daar het ontstaan van het woord dat mijn Word niet kent: Movember.

Leve Movember! Maar liever niet in de bouw

Tijdens Movember vragen mannen dus met het laten staan van een snor aandacht voor mannelijke aandoeningen als prostaat- en teelbalkanker. Dat is een nobel streven.

Automatisch gaan mijn gedachten terug naar de tijd van Percival Pott. Pott was een Engelse chirurg die in de 18e eeuw als een van de eersten het verband legde tussen werkgerelateerde blootstelling en een aandoening: scrotumkanker bij schoorsteenvegers. Hij stelde dat de oorzaak hiervan het roet was waarin zij zich dag aan dag bevonden.

Nog altijd blootstelling roetdeeltjes, zeker in de bouw

Net als wij mannen van de 21e eeuw. Zeker in de bouw. Want daar worden we aan nogal wat roetdeeltjes blootgesteld: we werken langs wegen en ook veel van ons materieel stoot dieselrook uit. En niet alleen roet is kankerverwekkend. Dat geldt ook voor steenstof (kwartsstof), houtstof en noem maar op …

> LEES OOK: Stikken in het stof op een sloopklus

Hoewel er steeds meer aandacht komt voor bronaanpak, grijpen we nog vaak naar de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). En dat blijft toch jammer. Want die PBM vergen heel wat van de gebruiker willen ze écht goed beschermen. Gladde wangen, bijvoorbeeld.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Leve Movember! Maar liever niet in de bouw

Gladde wangen noodzaak voor goede fit filtermaskers

Sorry? Ja, gladde wangen. Maar al te vaak worden er in de bouw filtermaskers gebruikt. En die moeten aan de randen goed aansluiten, anders piept er lucht langs de randen. Dat is niet de bedoeling, want die lucht moet door een filter voordat je hem inademt. Dat is althans het idee van filtermaskers. Daarom mag er onder de randen van een masker geen gezichtsbeharing zitten. Stoppels van één dag liften het masker al een klein beetje op, waardoor de werking flink afneemt.

> LEES OOK: Wat u moet weten over adembescherming

Movember? Liever niet: baard maakt stofmasker zinloos

Hoewel een mooie snor prima onder een masker kan passen, wil ik nu vooral even aandacht vragen voor (stoppel)baarden. Die zijn bij ons in de bouw aan de orde van de dag en forse baarden zijn tegenwoordig nog in de mode ook. Maar dat het vervolgens bijna zinloos is om een masker te dragen, daar denken we meestal niet aan.

U voelt hem al aankomen. Movember? Liever niet. Of laat het écht bij een klein snorretje. Want aandacht vragen voor andermans ziekte is goed, maar voorkomen dat je zelf ziek wordt lijkt mij toch altijd beter.

Johan Timmerman | specialist Arbeidshygiëne en Arbeidsepidemiologie bij Volandis, kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw & Infra

 

> TIP: het boek Beroepsziekten voorkomen: praktische aanpak en preventie

Leve Movember! Maar liever niet in de bouw

Reageer op dit artikel