nieuws

Wie werkt er door met pijn?

Gezond werken

Al meer dan 3 maanden klaagt de man over jengelende pijn in zijn polsen. Niets helpt. Toch kan de bedrijfsarts hem voor een deel geruststellen. ‘We hebben een aantal pathologische aandoeningen kunnen uitsluiten. Als je je pols belast, hoef je niet bang te zijn voor weefselschade. En dus zou je weer geleidelijk aan kunnen beginnen met werken.’

Zal de man dat ook doen? Dit was een van de vraagstukken in de oratie van Michiel Reneman, hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit van Groningen. ‘Pasgeleden is er een studie afgerond onder 240 werknemers met chronische pijnklachten. 120 van hen hadden zich ziek gemeld, de andere 120 waren aan het werk. En dus vroegen de onderzoekers zich af hoe dat verschil was te verklaren.’

Tussen de groepen bestonden 2 opvallende verschillen:

  • Ten eerste speelde werk voor degenen die werkten een heel belangrijke rol. ‘Dat lijkt geen verrassende uitkomst’, geeft Reneman toe. ‘Maar het gaat verder dan je misschien zou denken: werk had voor deze mensen ook een therapeutische werking. Het hielp tegen de pijn, althans: de pijnbeleving. Dat is ook wel logisch: als jij de hele dag op de bank zit, kun je ook de hele dag aan je klachten denken. Daarom concentreren die mensen zich liever weer op hun werk. Of op de sociale contacten met gezellige collega’s.’
  • Maar de groep werkenden beschikten ook over speciale vaardigheden. Met name zelfmanagement en zelfeffectiviteit. ‘Bij zelfmanagement gaat het erom of de werknemer in staat is zelf mee te helpen aan de oplossing van zijn probleem’, zegt Reneman. ‘Is hij bijvoorbeeld creatief genoeg om zijn functie zo aan te passen dat hij deze met zijn beperkingen wel kan vervullen. En is hij ook zo sociaal vaardig dat hij dat kan bespreken met zijn leidinggevende? Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de manier waarop werknemers naar hun klachten kijken. En daarmee kom je bij die zelfeffectiviteit, het inschatten van je eigen mogelijkheden: ‘ik wil wel werken maar kan ik het ook?’’

Een goede vraag. Kan zo iemand werken? Chronische pijn op de werkvloer… gaat dat wel goed? Ja, zegt Reneman. Maar het is een ja met drie voorwaarden.

  • Allereerst moet de werknemer in samenspraak met zijn therapeut of bedrijfsarts de belasting geleidelijk aan opvoeren. Volgens een vooraf opgesteld tijdspad.
  • Ook moeten werknemer, werkgever en behandelaars goede afspraken maken: hoe gaan we de re-integratie aanpakken?
  • Tot slot moeten die behandelaars aandacht besteden aan wat Reneman aanduidt als het bio-psycho-sociaal perspectief. ‘Als jij last hebt van je knie, moeten we ook kijken naar de samenhang met het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren.

Vooral dat laatste, daar heeft het de afgelopen jaren nogal eens aan geschort, vindt Reneman. ‘De behandelaars zetten zwaar in op fysieke en psychologische factoren, maar het sociale aspect bleef achter. Wat vindt jouw vriend of vriendin van het feit dat je weer gaat werken? En hoe reageren je ouders en je vrienden op het feit dat je nog steeds thuiszit? Daar zou de bedrijfsarts veel meer naar moeten vragen. ‘

Ergernis

Die sociale component zou ook wel eens een rol kunnen spelen bij de man in het voorbeeld waarmee we begonnen, de werknemer met de chronische polsklachten. ‘Want als de bedrijfsarts doorvraagt, komen er soms andere problemen naar boven’, zegt Reneman. ‘Dan blijkt bijvoorbeeld dat zo iemand zich ergert aan collega’s omdat die er de kantjes vanaf lopen. Die ergernis heeft zich zo opgestapeld dat hij het wel prettig vindt om tijdelijk thuis te zitten. Let wel: de knieklachten zijn reeel, maar die kunnen niet altijd de beperkingen geheel verklaren. Daarom is het zaak om het probleem breed te benaderen, om daarmee de vinger op de zere plek te kunnen leggen.’

Vernieuw uw visie op werkplek en gebruik en geef de beste adviezen!AfbeeldingDe inrichting van de werkplek heeft een grote invloed op de werkhouding van de medewerkers en eventuele klachten. Maak kennis met de vernieuwde visie op werkplek en gebruik. Hierbij spelen het werkgedrag van de medewerker en een wettelijk kader dat in toenemende mate minder star wordt toegepast in de praktijk een belangrijke rol. Waar ligt dan de grens tussen wat er wel kan en wat niet? Ontdek hoe u medewerkers zo goed mogelijk helpt om effectief te functioneren nu en in de toekomst!

> Meer informatie

Reageer op dit artikel