nieuws

Geld voor taalbevordering

Gezond werken

Een goede taalbeheersing is dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat is de boodschap die het kabinet afgeeft met zijn nieuwe aanpak tegen taalachterstanden. Het actieplan ‘Tel mee met Taal’ moet de taalbeheersing van minstens 45000 mensen op een hoger plan brengen.

Geld voor taalbevordering

Ministers Bussemaker (OCW) en Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) trekken voor de aanpak van taal voor de periode 2016-2018 samen 18 miljoen euro per jaar uit. Het kabinet wil dat huisartsen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen beter taalachterstanden gaan signaleren. Bibliotheken hebben een belangrijke spilfunctie met schrijf- en leesactiviteiten voor jong en oud. Het bedrijfsleven en zorginstellingen moeten taalproblemen op de werkvloer en in de zorg helpen voorkomen. Daarnaast moeten mensen zelf investeren: door meer voor te lezen of als taalmaatje van de bijna 1,3 miljoen laaggeletterden fungeren.

Kwetsbaar

Nederland behoort tot de landen met het laagste percentage laaggeletterden. Toch heeft 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen, schrijven en communiceren. Dat maakt hen onnodig kwetsbaar in de samenleving. Het zorgt ook vaak voor schaamte, een slechtere gezondheid en minder kansen op de arbeidsmarkt. Omdat laaggeletterden bijvoorbeeld geen bijsluiters van medicijnen kunnen lezen of een sollicitatiebrief kunnen schrijven. Met een betere taalbeheersing zou het voor hen makkelijker zijn een baan te vinden. En zouden zij veel beter digitaal uit de voeten kunnen.

Grijs en groen

Eén oorzaak van de toename van het aantal laaggeletterden is de vergrijzing; met het ouder worden neemt de taalvaardigheid af. Verder groeien er nog te veel kinderen op in gezinnen waar ouders weinig met hun kinderen praten en vrijwel geen boeken en kranten lezen. Hierdoor beginnen zij met een beperkte woordenschat aan de basisschool. Het kabinet wil met taalbevordering sterk inzetten op beperking van de groep laaggeletterden.

Taalbevordering

Herkenbare taalpunten in bibliotheken, wijkcentra of regionale opleidingscentra moeten meer mensen met een taalachterstand koppelen aan taalmaatjes. Deze aanpak moet de toegang tot een taalcursus eenvoudiger maken. Duizenden mensen helpen nu al op vrijwillige basis anderen met lezen en schrijven. Programma’s voor kinderen als BoekStart (lezen en boeken als vast onderdeel van de ontwikkeling) en de VoorleesExpress (voorlezer op bezoek om de taalontwikkeling te stimuleren) moeten gebrekkige taalvaardigheid bij de wortel aanpakken.

Werkvloer

De helft van het aantal mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven en communiceren heeft een baan. Gebrekkige taalbeheersing staat vaak verdere ontwikkeling van werknemers in de weg. Om die reden maakte het kabinet eerder dit jaar afspraken over taalbevordering op de werkvloer met onder andere de voedingsmiddelenindustrie, schoonmaakbranche, logistiek, afvalverwerking, uitzendbranche en gezondheidszorg .

> Bekijk het actieprogramma ‘Tel mee met Taal

Reageer op dit artikel