nieuws

Ziek van de printer?

Gezond werken

Welke rol speelt de printer bij gezondheidsklachten? Vijf aandachtspunten.

Ziek van de printer?

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was het sick building syndrome regelmatig in het nieuws. Inmiddels weten we dat de klachten – oogirritatie, droge keel, verstopte neus, hoofdpijn – die in de loop van de dag verergeren, vaak zijn te herleiden tot een slechte kwaliteit van de binnenlucht. Een printer kan daarbij de oorzaak zijn.

Luchtkwaliteit en printer

De kwaliteit van die binnenlucht is het resultaat van de in de ruimte vrijkomende verontreinigingen en de ventilatiemogelijkheden. Meer verontreiniging in de ruimte dan de ventilatie kan afvoeren? Dan loopt de concentratie verontreiniging in de binnenlucht op. Een te hoge concentratie betekent een slechte luchtkwaliteit. Een belangrijke bron van verontreiniging in de binnenlucht van niet-industriële ruimten is de printer. Daarom vijf aandachtspunten voor het gebruik van printers.

>LEES OOK: Zo verankert u arbobeleid

 1. Fijnstof

Bij het gebruik van een printer komt (ultra)fijnstof vrij. De hoeveelheid vrijkomend stof, de grootteverdeling en de schadelijkheid ervan is onder meer afhankelijk van de soort printer, de toner, het papier, de leeftijd van de cartridge en het gebruik.

2. Keurmerk

Gebruik apparatuur (en bijbehorende toner en papier) die is voorzien van een milieukeurmerk of van een fabrikant die nauwkeurig kan aangeven wat de emissies zijn. Dit garandeert dat de emissies zich binnen bepaalde limieten bevinden en de apparatuur (bij aanschaf) aan de stand der techniek voldoet.

3. Toner

Houd bij de keuze van een toner rekening met de informatie uit het veiligheidsinformatieblad AI 24 (en niet alleen met de aanschafprijs). Volg de daarin gegeven richtlijnen op: de printer niet in de kantoorruimte bij meer dan 5.000 prints per maand.

4. Voorschriften printer

Vraag de plaatsings-, onderhouds- en veiligheidsvoorschriften van apparatuur vooraf op bij de leverancier en volg deze op.

>LEES OOK: In een gezond kantoor presteren medewerkers beter

5. Tonerziekte

Mensen kunnen ziek worden door blootstelling aan tonerstof. Op basis van het aantal geregistreerde gevallen van tonerziekte in Nederland lijkt de kans hierop erg klein in normale kantoorsituaties. Tonerziekte is volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten een aandoening die kan ontstaan als medewerkers langdurig blootstaan aan hoge concentraties tonerstof. De risicogroep: werknemers die onderhoudswerk verrichten aan printers of intensief gebruikmaken van printers of kopieermachines. Door allergische reacties kunnen zij last krijgen van geïrriteerde luchtwegen, huidproblemen of tranende ogen.

TIP: Handboek Arbeid en gezondheid

 

Reageer op dit artikel