nieuws

Preventiemedewerker wil prof-aanpak

Gezond werken

De preventiemedewerker doet zijn taak vaak ‘erbij’. Maar hij wil zijn preventiewerk wel professioneel aanpakken. Zijn verlanglijst: meer kennisuitwisseling, meer tijd voor preventietaken, betere samenwerking.

Preventiemedewerker wil prof-aanpak

Uit het Nationaal Onderzoek Over Preventie van uitgeverij Vakmedianet blijkt dat slechts een vijfde van de 1400 respondenten vrijwel al zijn werktijd aan preventiewerk kan besteden. 8% heeft driekwart van zijn tijd beschikbaar. Preventiewerk is een vak, vindt 79%. Daarom is  67% voorstander van een verplichte opleiding met een erkend diploma.

Kennis

Ruim driekwart van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat preventiewerkers kennis moeten hebben van bedrijfskundige zaken. Maar op dit moment is de helft van hen niet op de hoogte van hoeveel mensen een beroepsziekte hebben of het risico lopen die te krijgen. Een derde beschikt niet over gegevens als verzuimkosten en preventieopbrengsten. Bijna een kwart weet niet hoeveel arbeidsongevallen er in de eigen organisatie plaatsvinden.

Gezond

De geringe investering in gezond en veilig werken maakt het voor veel medewerkers lastig om gezond hun pensioen te halen. Opmerkelijk, want internationaal onderzoek (ISSA) heeft aangetoond dat werk gezonder en veiliger maken erg lucratief is voor werkgever en werknemers. In weerwil van het Manifest ‘Duurzame inzetbaarheid’ dat 100 bedrijven (waaronder AKZO, Shell en KLM) hebben opgesteld, laten nog veel bedrijven de kans op beter werk en meer winst liggen.

Platform

De Stichting Preventie Professionals Nederland (PP.NL) wil preventiemedewerkers uit verschillende disciplines stimuleren, bijeenbrengen en vertegenwoordigen. PP.NL wil daarnaast good practices verbreiden en innovatie bevorderen. Bestuursleden zijn voorzitter Gerard de Groot (GPM training & consult), Peter Bakker (Reprise, ook secretaris  NVVK), Peter van Balen (IBEX Advies) en Paul Bongenaar (Construction Media).

> Meer weten over het Nationaal Onderzoek Over Preventie? Download HIER de whitepaper.
> Kom ook naar de Dag over Preventie. U leert er om grip te krijgen op alle risico’s en te voldoen aan de wetgeving, onder meer met gebruikmaking van een gratis tool.

Reageer op dit artikel