nieuws

Vakantiekracht vaak mikpunt pesterij

Gezond werken

Vakantiekrachten, stagiaires en tijdelijke of weekendkrachten blijken vaak het mikpunt van pesterijen en seksuele intimidaties op de werkvloer.

Vakantiekracht vaak mikpunt pesterij

De slachtoffers zijn vaak niet op de hoogte van waar en bij wie ze moeten aankloppen voor hulp. Dit maakt dat de situatie waarin zij het mikpunt zijn van pesterij en misselijke grappen, lang kan blijven voortbestaan. Daarnaast speelt bij tijdelijke krachten de angst mee om hun baantje te verliezen als zij melding doen.

Dagelijks doelwit

Dat stelt Mary Vos, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon bij Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg en medische zorg in De Telegraaf. Ze concludeert dit aan de hand van honderden zaken waarbij werknemers bijna dagelijks doelwit zijn van intimidatie en psychische terreur op hun werk.

Groot probleem

Vos zegt dat er geen exacte cijfers voor alleen de groep van vakantiekrachten voorhanden zijn. “Maar uit onderzoek van TNO blijkt dat 7,8 procent van het personeel wordt gepest op het werk. Als je weet dat er jaarlijks alleen al rond één miljoen vakantiekrachten aan de slag gaan, is het duidelijk dat het een groot probleem is.”

Meer aandacht

Uit verschillende recente artikelen in dag- en vakbladen blijkt dat werkgevers meer aandacht zouden moeten hebben voor het probleem van pesten op het werk. Zij blijken de pesterij vaak te bagatelliseren of in elk geval de effecten ervan op medewerkers te onderschatten. Een verlengstuk daarvan is meer aandacht voor en opvolging van pestgedrag gericht op tijdelijke (vakantie)krachten. Voor specifiek de vakantiekrachten geldt voor de werkgever sowieso een aantal algemene aandachtspunten.

Reageer op dit artikel