nieuws

Bedrijfs- en verzekeringsartsen willen eigen fonds

Gezond werken

De wetenschappelijke beroepsverenigingen van bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG en GAV) willen werken aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Om dit te kunnen betalen, pleiten zij voor de instelling van een fonds waaraan alle betrokken stakeholders een bijdrage leveren.

Bedrijfs- en verzekeringsartsen willen eigen fonds

Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde beroepsbevolking, stellen de beroepsverenigingen. Het bestaande tekort aan deze artsen zal de komende jaren toenemen door vergrijzing en onvoldoende instroom in de opleiding.

Verantwoordelijkheid

De flexibilisering van de arbeidsmarkt en het groeiende aantal zzp’ers maken het minder eenduidig bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor de gezondheid van werkenden. Daardoor dreigt de zorg voor arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid te versnipperen en te verdwijnen. De private fianciering van de medische vervolgopleiding tot bedrijfsarts komt volledig van de arbodiensten. Bij de medische vervolgopleiding tot verzekeringsarts is UWV de voornaamste geldschieter.

Kwaliteitsbeleid

Bedrijfsgeneeskundige richtlijnen, verzekeringsgeneeskundige protocollen en multidisciplinaire richtlijnen met aandacht voor arbeid, gezondheid en veiligheid zijn een belangrijke pijler voor het kwaliteitsbeleid. Maar alleen als die zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijk inzichten. Daarom is er een plan van aanpak gemaakt voor de herziening van NVAB-richtlijnen en VG-protocollen. Waar relevant en mogelijk, zijn die te integreren tot gemeenschappelijke nieuwe, evidence-based richtlijnen.

Aandachtspunten

Daarnaast is er veel arbeidsrelevante problematiek (in samenhang met medische aandoeningen, risico- en stressfactoren) waar nog geen richtlijn voor bestaat waar die wel gewenst is. Betrokkenen hebben in kaart gebracht voor welke onderwerpen op korte termijn nieuwe, gemeenschappelijke evidence-based richtlijnen nodig zijn. Ook hebben zij een aanzet gemaakt tot een meerjarig kwaliteitsbeleid. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn:

  • opleiding en nascholing
  • ontwikkeling en herziening van professionele evidence-based richtlijnen
  • implementatie van richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten
  • kwaliteitsvisitatie
  • ontwikkelen van een kennisagenda
  • academisering van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

Financiële grenzen

De beroepsverenigingen lopen echter tegen de grenzen van hun eigen financiële mogelijkheden aan. Participatie, duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werkenden zijn maatschappelijk zeer belangrijk. Dat maakt het nodig kwaliteitsbeleid en kennisinfrastructuur structureler te regelen dan via de initiatieven van de drie beroepsverenigingen en de sterk conjunctuurafhankelijke inspanningen van andere stakeholders alleen.

Bron: nvab-online.nl

Reageer op dit artikel