nieuws

AZC traint agressie ‘on the job’

Gezond werken

In vergelijking met 2011 hebben de onderzochte asielzoekerscentra (AZC) vooruitgang geboekt in de aanpak van werkdruk en van agressie & geweld. Toch is er nog een verbeterslag nodig, oordeelt de Inspectie SZW.

AZC traint agressie ‘on the job’

Op ongeveer de helft van de geïnspecteerde locaties constateerde de Inspectie ook nu tekortkomingen. Zo is er meestal wel beleid ontwikkeld, maar laat in veel gevallen de invoering van concrete maatregelen nog op zich wachten.

Veel aandacht

Het is wel duidelijk dat de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk, agressie en geweld) de komende tijd nog veel aandacht vraagt. Eens te meer omdat de veranderende omstandigheden het werk zwaarder maken. Verder krijgen zorgverleners steeds vaker te maken met verschillende vormen van agressie, en soms ook geweld.

Agressie en geweld

De Inspectie SZW vindt in elk geval de training van medewerkers tegen agressie en geweld voor verbetering vatbaar. Zo zag de Inspectie bij bezoeken aan diverse asielzoekerscentra naast goed opgeleide krachten ook ongetrainde, onervaren medewerkers aan het werk.

Training ‘on the job’

Volgens het Centraal Orgaan Asielzoekers gaat het hier om gevallen van ‘training on the job’. De snelle en ook grote instroom asielzoekers heeft geleid tot een behoorlijk explosieve uitbreiding van het personeelsbestand. En wel in zo’n hoog tempo dat het niet mogelijk bleek om alle nieuwe medewerkers vooraf naar behoren te trainen.

Bron: Inspectie SZW

 

> Liever vooraf trainen op PSA? Het kost u maar één dag met de 1-daagse opleiding Psychosociale arbeidsbelasting.

Reageer op dit artikel