nieuws

Daarom is taalvaardigheid belangrijk

Gezond werken

Dat taalvaardigheid een belangrijke tool is voor de werkende mens, weten we inmiddels bijna allemaal.

Daarom is taalvaardigheid belangrijk

Misschien minder bekend is dat het belang van taalvaardigheid op het werk zeker niet alleen groot is voor mensen met een lagere taalvaardigheid.

Balans

Taalvaardigheid is namelijk voor iedere werknemer van groot belang. Waar het daarbij vooral om gaat, is de balans. De balans tussen de taalvaardigheid die iemand daadwerkelijk heeft en de taalvaardigheid die iemand nodig heeft in zijn (beoogde) functie. De vaardigheid op taalgebied om goed een bepaalde functie te kunnen vervullen heet ook wel de taalbehoefte.

Negatieve gevolgen

De verhouding tussen taalbehoefte en taalvaardigheid kan op verschillende taalniveau’s uit balans zijn. Dat probleem speelt net zo goed bij medewerkers met een hoog taalniveau als bij die met een lager taalniveau. In alle gevallen heeft een verstoorde balans tussen taalbehoefte en taalniveau negatieve gevolgen voor het werk. En is het dus zinvol er iets aan te doen.

Probleemoplossend

Overigens laat onderzoek zien dat vooral taalvaardigheid in sterke mate bijdraagt aan het digitaal probleemoplossend vermogen van mensen. Dus met het werken aan uw taalvaardigheid vangt u meerdere vliegen in een klap. Dat taal de sleutel is tot werk en samenleving, weten ook de ministeries van OCW, SZW en VWS. Die trekken samen 18 miljoen euro per jaar uit voor de aanpak van taal in de periode 2016-2018. Het kabinet wil bovendien dat huisartsen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen beter taalachterstanden gaan signaleren.

 

> De Muiswerk woordenboek-app bevat ruim 80.000 veelgebruikte woorden uit de Nederlandse taal. De app geeft de verschillende betekenissen van het woord, plus per betekenis voorbeelden van het gebruik, synoniemen en tegenstellingen van het woord.
> Lees ook: Taaleis is geen discriminatie 

 

Reageer op dit artikel