nieuws

‘Burn-out is geen ziekte’

Gezond werken

Burn-out wordt in Nederland erkend als beroepsziekte, die vooral slachtoffers maakt onder mensen met boeiend en interessant werk. In Frankrijk vinden medici dat burn-out helemaal geen ziekte is.

‘Burn-out is geen ziekte’

Volgens de  Académie Nationale De Médecine zijn de symptomen van burn-out zo uiteenlopend dat het onmogelijk is om dit als ziekte te diagnosticeren. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB) omschrijft burn-out als een syndroom met drie hoofdkenmerken:

  • Emotionele uitputting (leeg zijn);
  • Depersonalisatie (vervreemding van andere personen uit de omgeving) welke zich uit in kille, cynische, afstandelijke en onpersoonlijke houding naar de personen waar men dagelijks mee werkt;
  • Verminderde persoonlijke bekwaamheid, vaak gepaard gaande met gevoelens van tekortschieten en twijfel aan eigen kunnen.

Burn-out

Volgens de Académie kan burn-out lijken op verschillende aandoeningen: een aanpassingsstoornis, PTSS of een depressie. Maar in de beschrijving van ziekten (nosografie) komt burn-out volgens de Académie niet voor. Er zijn wel meetinstrumenten waarmee burn-out kan worden vastgesteld, maar dat zijn geen diagnostische instrumenten, stelt de Académie.

Preventie

Dat wil overigens niet zeggen dat de Franse geleerden het bestaan van burn-out ontkennen. De preventie of behandeling ervan moet volgens de Académie rekening houden met psychosociale factoren zoals werkdruk, de emotionele eisen die aan een werknemer worden gesteld, de autonomie van de werknemer – of juist het gebrek daaraan – sociale steun, vaardigheden om met conflicten om te gaan en baanonzekerheid. Ook moeten de persoonlijke risicofactoren zoals een psychische kwetsbaarheid in ogenschouw worden genomen, aldus de Académie.

Beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.

> Lees meer over een praktische aanpak van beroepsziekten in het boek Beroepsziekten voorkomen.

Reageer op dit artikel