nieuws

Roadmap voor re-integratie bij kanker

Gezond werken

Ieder jaar krijgen 40.000 mensen van de beroepsbevolking kanker. Gelukkig kunnen steeds meer mensen hun werk weer oppakken. Al gaat dit niet vanzelf.

Roadmap voor re-integratie bij kanker

Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Het is belangrijk om de combinatie werk-kanker uit de taboesfeer te halen. Een goed gesprek en contact tussen werkgever en werknemer zijn daarbij cruciaal.

Roadmap Werkkracht bij kanker

De Roadmap Werkkracht bij kanker van OVAL is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. De Roadmap geeft inzicht en maakt stappen voor re-integratie bespreekbaar tussen werkgever en werknemer. In de Roadmap staat welke stappen werkgever en werknemer (moeten) zetten om de werknemer aan het werk te laten blijven en aan het werk te laten komen, als deze kanker krijgt. Zo krijgen werknemer en werkgever praktische handvatten aangereikt om het onderwerp bespreekbaar te maken en aan het werk te blijven met kanker.

Goede voorlichting

Minister Asscher heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van begin april het belang van goede voorlichting nogmaals benadrukt. Een succesvolle re-integratie bij kanker begint al vroeg, tijdens de behandelingen. Het is geen recht stijgende lijn, maar een ‘zaagtand’ met ups en downs. Een goede werkrelatie, contact met de werkvloer en kennis van wet- en regelgeving zorgen dat een werknemer sneller zijn werk kan hervatten. Ondersteuning vanuit het werk, advies van een bedrijfsarts en gespecialiseerde vroegtijdige begeleiding zorgen voor een voorspoedige terugkeer naar het werk tijdens en na kanker.

Bron: OVAL

 

> Beroepsziekten praktisch aanpakken? Met het boek Beroepsziekten voorkomen wordt u wijzer via casussen. [/box]

Reageer op dit artikel