nieuws

Aan de slag met digitalisering en robotisering

Gezond werken

Minister Asscher van SZW maakt mensen bang voor robots. In plaats van alleen problemen door robotisering te benoemen, moet de bewindsman met oplossingen komen.

Aan de slag met digitalisering en robotisering

Dat zei VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas tijdens een recent overleg over robotisering op de arbeidsmarkt. Asscher zette het onderwerp twee jaar geleden op de agenda.

Banen

Asscher waarschuwde destijds dat robotisering banen gaat kosten. Onderzoek van het Rathenau Instituut in opdracht van de Kamer wees erop dat robots de arbeidsmarkt steeds meer zullen beïnvloeden. Dat levert nieuwe kansen op, maar vooral op mbo-niveau zullen er banen onder druk komen te staan. Volgens de VVD moeten partijen met het oog op robotisering niet krampachtig vasthouden aan bestaande belangen van onder meer vakbonden en onderwijsinstellingen. Het is zaak om omscholing in de toekomst makkelijker te maken en arbeidscontractvormen meer te individualiseren.

Gevolgen robotisering

Roos Vermeij van de PvdA zei dat veel gevolgen van robotisering nog erg onzeker zijn. Maar het mbo-onderwijs moet zich hier in ieder geval al goed op voorbereiden, vindt zij. De hele Kamer vindt dat de politiek voortvarend op het probleem moet inspringen. Asscher wacht echter nog op een stuk van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarna komt hij, nog voor Prinsjesdag, met een ‘brede agenda en een actiegericht document’. Die zullen de beleidsterreinen van meerdere ministeries raken. Hij denkt daarbij onder meer aan scholing en omscholing en het gemakkelijker van werk naar werk kunnen switchen.

Digitalisering

Overigens is niet iedereen ervan overtuigd dat robots een allesbepalende factor zullen worden. Digitalisering verandert de Nederlandse economie meer dan robotisering, stelt het economisch bureau van ING in een onlangs gepubliceerd rapport op basis van een eigen studie. Onder digitalisering wordt verstaan: snellere chips, het gebruik van ‘big data’ (bijvoorbeeld klantgegevens en transactiedata) en het verbinden van apparaten met internet om gegevens uit te wisselen. Deze technologieën zullen een grote impact hebben op de economie van ons land, meer dan robotica, 3D-printen, alternatieve energie en nieuwe materialen, verwachten de economen van de bank.

 

robotisering en werk> Volg de sessie over e-recruitment van Gerard Mulder op het congres Robotisering & werk – De match tussen mens en machine, op donderdag 16 juni 2016 in SuperNova, Jaarbeurs Utrecht. Lees meer over zijn sessie Slimme technologie en e-recruitment.

> Meer weten over digitalisering en robotisering? Volg het dossier robotisering op deze website of download de whitepaper

Reageer op dit artikel