nieuws

Huis voor Klokkenluiders open

Gezond werken

Het Huis voor Klokkenluiders staat in Utrecht en is op 1 juli van start gegaan. De wet Huis voor klokkenluiders is met ingang van die datum ook in werking getreden.

Huis voor Klokkenluiders open

Per 1 juli is het Adviespunt Klokkenluiders opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders. De adviestaken en overige diensten van het adviespunt zijn daarbij ondergebracht in de afdeling Advies van het Huis. Ook de medewerkers van het Adviespunt Klokkenluiders zijn overgegaan naar het Huis voor Klokkenluiders.

Aandacht nodig voor creëren wettelijke basis adviestaak

In 2012 is het Adviespunt Klokkenluiders op tijdelijke basis opgericht. Sindsdien heeft het een belangrijke positie verworven op het gebied van klokkenluidersvoorzieningen. Dit werd onder meer bevestigd in een tussentijdse evaluatie van organisatieadviesbureau Berenschot in 2014. In het rapport kwam het adviespunt naar voren als een effectief opererende organisatie en een waardevolle aanvulling op de bestaande klokkenluidersvoorzieningen. Het rapport signaleerde ook dat er aandacht nodig is voor het creëren van een wettelijke basis van de adviestaak. Met de inwerkingtreding van de wet Huis voor Klokkenluiders is daar nu in voorzien.

Goede meldregeling en veilig meldklimaat bepalende factoren

Ook in het afgelopen jaar ondervond een meerderheid van de klokkenluiders die zich bij het adviespunt meldden nog steeds negatieve gevolgen van zijn melding. De aanwezigheid van een goede meldregeling en een veilig meldklimaat bepalen dan ook in hoge mate of medewerkers misstanden wel of niet melden.

Op 1 juli treedt de wet Huis voor klokkenluiders in werking

Op 1 juli is eveneens de wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. De wet introduceert onder meer voor bedrijven en semipublieke instellingen met meer dan 50 werknemers de plicht om een meldregeling voor misstanden in te voeren. Voor de publieke sector gold deze verplichting al. Daarnaast is in de wet een verbod opgenomen met betrekking tot benadeling van medewerkers die op een juiste manier melding van een misstand maken. Het Huis voor Klokkenluiders staat in Utrecht en is ook op 1 juli van start gegaan.

 

> Meer weten over de rol van vertrouwenspersonen? Dan hebt u veel aan de Gids voor vertrouwenspersonen.

Reageer op dit artikel