nieuws

2,6 biljoen winst als ouderen doorwerken

Gezond werken

De kennis en ervaring van oudere werknemers benutten? Het lukt Nederland maar matig. Jammer, want als 55-plussers langer doorwerken scheelt dat ons land vele miljarden.

2,6 biljoen winst als ouderen doorwerken

Dit blijkt uit de jaarlijkse Golden Age Index van PwC. Dat is een gewogen gemiddelde van indicatoren als werkgelegenheid, inkomsten en trainingen die de impact weergeven van werknemers ouder dan 55 jaar op de arbeidsmarkt in de OESO-landen.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onderzocht van 34 industrielanden in welke mate zij het economisch kapitaal van oudere werknemers benutten. Nederland staat op plaats 21, IJsland blijft koploper.

Deeltijdwerk en economische crisis helpen niet

Volgens hoofdeconoom Velthuijsen van PwC bevestigen de Nederlandse resultaten ook een andere trend. “Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat Nederland kampioen deeltijdwerken is. Hierdoor blijft de economische kracht van ouderen al grotendeels onbenut. Daarnaast zijn oudere werknemers relatief hard getroffen door de crisis doordat velen toen hun baan zijn kwijtgeraakt. Dit verklaart de zeer matige Nederlandse ranking.” Velthuijsen wijst op het positieve effect voor alle OESO-landen van een betere benutting van het potentieel aan ouderen: “We hebben het over 2,6 biljoen euro die de 34 OESO-landen aan hun bruto nationaal product kunnen toevoegen.”

Vergrijzing zet voorzieningen onder druk

Het aantal oudere werknemers zal in de OESO-landen tot 2030 groeien met een kwart, tot meer dan 500 miljoen. “Deze groep zet onmiskenbaar druk op ons zorgsysteem en sociale stelsel, en heeft grote impact op de financiële zekerheid van bijvoorbeeld ons pensioensysteem. Landen kunnen zich hiertegen wapenen door, veel beter dan zij nu doen, oudere werknemers een plek in de economie te geven. Hierdoor stijgt het BNP en nemen de belastinginkomsten toe”, aldus Velthuijsen.

Sterke toename werkgelegenheid 65-69-jarigen

Israël, Duitsland en Nieuw-Zeeland hebben sinds 2003 de grootste stappen voorwaarts gemaakt. Dit komt voornamelijk door een sterk toegenomen werkgelegenheid voor ouderen tussen 65 en 69 jaar. Amerika is ten opzichte van vorig jaar met vijf plekken gedaald naar plek 7. Dit komt omdat andere landen zich in een hoger tempo positief op dit terrein hebben ontwikkeld.

Bron: www.overduurzameinzetbaarheid.nl

 

> Bekijk de volledige Golden Age Index van PwC.

Reageer op dit artikel