nieuws

Nieuw virus ontdekt in teken

Gezond werken

In teken op de Sallandse Heuvelrug is het zogeheten teken-encefalitisvirus of TBE-virus aangetroffen. Het is voor het eerst dat dit virus in Nederland opduikt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Nieuw virus ontdekt in teken

“Hoewel het risico op teken-encefalitis na een tekenbeet veel kleiner is dan op de ziekte van Lyme, is dit een extra reden om alert te zijn op tekenbeten”, waarschuwt het RIVM.

Besmetting met TBE verloopt meestal zonder klachten

Tot nu toe zijn geen mensen in Nederland besmet geraakt met dit specifieke virus. Het RIVM ontdekte het virus bij reeën die leven op de Sallandse Heuvelrug. In datzelfde gebied zijn daarna teken gevangen waarin het TBE-virus werd gevonden. Een besmetting met TBE verloopt meestal zonder klachten. Wie wel ziek wordt, krijgt na zeven tot veertien dagen koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Mogelijk ontwikkelt zich hersen(vlies)ontsteking en is ziekenhuisopname nodig. Ongeveer 1 procent van de mensen met ernstige klachten houdt restverschijnselen of overlijdt.

Ziekte van Lyme in vroeg stadium goed te behandelen

In veel gevallen is een tekenbeet ook onschuldig. Maar in het geval dat een teek lang op de huid vastgebeten blijft zitten, kan dit voor problemen zorgen. Want sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie. Tijdens een langer verblijf op de menselijke huid kunnen zij die overdragen. De ziekte van Lyme is in een vroeg stadium goed te behandelen met antibiotica. Er zijn echter ook gevallen bekend waarin de ziekte van Lyme veroorzaker is van chronische klachten bij mensen. Alle reden voor de werkende mens die veel buiten werkt in bos- of struikrijk gebied, om elke dag goed het lichaam te (laten) checken.

Stappenplan: tekenbeten voorkomen, controleren en aanpakken

Teken worden actief als de temperatuur stijgt; rond deze tijd dus. De site ZorgWijzer.nl biedt daarom een stappenplan, bedoeld om een tekenbeet te voorkomen, te controleren en aan te pakken. U vindt er een schematische weergave van de aanpak, met uitgebreide toelichting per stap. Ook brengt het stappenplan zorgvormen en vergoedingen vanuit de zorgverzekering in kaart, specifiek gericht op de behandeling van de ziekte van Lyme.

 

> Op de tekenkaart vindt u alle informatie over tekenbeten overzichtelijk bijeen.

> Voor iedereen die veel buiten werkt, zijn tekenbeten en de ziekte van Lyme reëele risico’s. In het boek Beroepsziekten voorkomen leest u over praktische aanpakken en maatregelen van beroepsziekten aan de hand van casussen.

Reageer op dit artikel