nieuws

Aan ochtendmensen heb je meer

Gezond werken

Toegegeven, deze kop is wat kort door de bocht. Maar feit is wel: ochtendmensen slapen beter, hebben minder last van burn-out, zijn vitaler en gelukkiger en hebben meer eigenwaarde. Hoe komt dat?

Aan ochtendmensen heb je meer

Deadlines, drukke agenda, korte nachten. De manier waarop medewerkers tijd beleven, bepaalt in hoge mate hun duurzame inzetbaarheid. Vijf factoren zijn daarop van invloed, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Stichting Time Design.

Voor dit onderzoek kregen 724 Belgen en Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar een vragenlijst voorgelegd.

Vijf factoren staan in relatie met grotere ‘work ability’

Tijdbeleving van medewerkers, waar hebben we het dan over? Waar de een alleen maar kan denken aan de deadlines van de komende maand, werkt de ander stap voor stap z’n planning door en leeft – en werkt – ‘in het nu’. Wat blijkt? De manier waarop iemand naar het begrip tijd kijkt, heeft grote invloed op zijn work ability, constateren de onderzoekers. Denk aan zaken als geluk, vitaliteit, eigenwaarde, werk-privé balans, burn-out, ziekte, slaapkwaliteit en zelf ingeschatte prestatie.

Dit zijn de vijf factoren die in relatie staan met een grotere work ability.

1. Een breed positief tijdsperspectief

Het hebben van een breed en positief tijdsperspectief houdt in dat je vaak en graag aan het verleden denkt, goed van het moment kunt genieten en tevens met plezier uitkijkt naar de toekomst. Sommige mensen zijn meer op hun toekomst gericht, anderen leven in het nu. Sommigen blijven hangen in vroegere tijden.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een breed positief tijdsperspectief beter slapen, gelukkiger zijn, vitaler zijn en meer eigenwaarde hebben, vergeleken met mensen die een smaller en/of negatiever tijdsperspectief hebben.

2. Ochtendmens

Hoe ziet iemands ‘slaap-waakritme’ eruit? Kortom: is iemand een ochtend- of een avondmens? Vroege chronotypes blijken volgens de studie een betere slaapkwaliteit te hebben en minder burn-out-symptomen, vitaler en gelukkiger te zijn en over meer eigenwaarde te beschikken dan late chronotypes.

Uit eerder onderzoek van de Universiteit van Heidelberg bleek ook al dat ochtendmensen pro-actievere werknemers zijn dan avondmensen. Al hangt het er maar vanaf welk onderzoek je bekijkt. Want ander onderzoeken stellen juist dat avondmensen creatiever en intelligenter zijn dan ochtendmensen.

3. Goed om kunnen gaan met slaaptekort

Hoe moeilijk vindt iemand het om zijn slaaptekort te overwinnen? Sommige medewerkers kunnen na één slechte nacht beter in bed blijven. Anderen staan op en functioneren ook nog prima. Oorspronkelijk zag men deze eigenschap als een zeer belangrijke, die ploegendienstwerkers helpt om zich aan te passen aan de verschoven werktijden.

Mensen die goed kunnen omgaan met slaaptekort hebben een betere slaapkwaliteit, minder burn-outsymptomen en zijn vitaler dan mensen die dit minder goed kunnen handelen.

4. Positief tijdsgericht gedrag

Hoe zijn iemands time-managementvaardigheden? En dan doelen we hier op iemands ‘tijdgerichte gedragingen’. Zoals uitstelgedrag vertonen, en in positieve zin stiptheid en vasthoudendheid aan taken (doorzettingsvermogen). Mensen die weinig uitstellen, stipt zijn en goed kunnen vasthouden aan taken, hebben volgens de studie meer eigenwaarde en minder burn-outsymptomen. Zij zijn daarnaast vitaler en presteren subjectief beter dan mensen met meer negatief tijdgericht gedrag.

5. De tijd als vriend zien

Zien medewerkers de tijd als vriend of als vijand? Poolse wetenschappers introduceerden dat concept in de psychologie in 2009. De samenhang tussen het welzijn van mensen en de eigenschap om de tijd als vriend of juist als vijand te zien, is nooit eerder onderzocht. Hoewel dus vrij onontdekt gebied, werd het concept in dit onderzoek meegenomen. In de vragenlijst stonden vragen als ‘Tijd is een goede vriend’ en ‘Tijd is een vijand voor de mensheid’.

De resultaten tonen dat mensen die de tijd als vriend zien, minder burn-outsymptomen en een betere werk-privébalans hebben dan mensen die met een negatievere tijdwaarneming.

 

> Leer effectief plannen en roosteren met het boek Tactische en operationele personeelsplanning – Van werkaanbod tot roosters.

Reageer op dit artikel