nieuws

Nieuw kenniscentrum DI Bouw & Infra

Gezond werken

Volandis is het nieuwe kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de sector Bouw & Infra.

Nieuw kenniscentrum DI Bouw & Infra

De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord volante, vliegwiel. Het centrum wil dan ook een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. Het richt zich op optimale ondersteuning van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid.

Sociale partners willen integrale aanpak van gezond en veilig werk

Volandis is het resultaat van het cao-akkoord Bouw & Infra van 13 juni 2015. Duurzame inzetbaarheid is een thema waaraan eerder de organisaties Arbouw en Fundeon invulling gaven. Deze organisaties zijn per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan. Sociale partners willen een integrale aanpak van gezond & veilig werk en de ontwikkeling van werknemers. Daarom hebben zij het initiatief genomen om een nieuw kennis- en adviescentrum op poten te zetten.

Werkgevers en werknemers moeten eigen verantwoordelijkheid nemenLogo Volandis

De aard van het werk in de sector bouw en infra verandert. Verregaande automatisering en vernieuwde productieprocessen vragen om medewerkers die zich ontwikkelen en vitaal, productief en gemotiveerd blijven werken. Liefst een werkend leven lang, binnen of buiten de huidige werkkring. Ook vragen die ontwikkelingen om bedrijven die veilig werken, met vakmensen die presteren en gemotiveerd zijn. Werkgevers zouden in hun beleid bovendien zoveel mogelijk rekening moeten houden met de specifieke omstandigheden en wensen van werknemers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. In het verleden vormden reorganisaties of een falende gezondheid aanleiding voor duurzame inzetbaarheid. Volandis wil werkgevers en werknemers hier al eerder toe verleiden en hen helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Duurzame inzetbaarheidsanalyse voor werknemer en werkgevers

Volandis adviseert over onder andere veiligheid, nieuwe arbeidsmiddelen, gezondheid, werkomstandigheden, loopbaanontwikkeling en opleiding. Die werkzaamheden zijn erop gericht zoveel mogelijk werknemers en werkgevers in de sector te bereiken, te adviseren en door te verwijzen als maatwerk nodig is. Hiervoor zet het kenniscentrum een duurzame inzetbaarheidsanalyse in. Deze DIA voor werknemers bestaat uit twee componenten. Een medische keuring (voorheen PAGO) en een gesprek over wat de werknemer zelf kan doen om zijn toekomst in de Bouw & Infra zeker te stellen. Bij de DIA voor bedrijven gaat het om een advies over duurzame inzetbaarheid, opgebouwd uit trends en ontwikkelingen, arbeidsmarktgegevens en een top 3 aandachtspunten en acties.

Bron: volandis.nl

 

> TIP: Lees ook 5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

Reageer op dit artikel