nieuws

Compensatieregeling voor transitievergoeding

Gezond werken

Er komt een compensatieregeling voor werkgevers die bij ontslag na twee jaar ziekte een transitievergoeding moeten betalen.

Compensatieregeling voor transitievergoeding

Het kabinet vindt dat de werkgever extra belast wordt door het betalen van een transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarom wil het werkgevers compenseren wanneer zij bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid van een werknemer een transitievergoeding moeten betalen.

Wetsvoorstel voor compensatieregeling in voorbereiding

Het kabinet vindt het daarom billijk om een compensatieregeling te introduceren. Werkgevers maken tenslotte al veel kosten. Bijvoorbeeld voor de re-integratie van een werknemer of tijdelijke vervanging van een zieke werknemer. De Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat er een wetsvoorstel in de maak is voor een compensatieregeling voor de transitievergoeding. De verwachting is dat deze compensatieregeling per 1 januari 2018 zal zijn ingevoerd.

Grotere uitgaven voor compensatieregeling

Het kabinet verwacht per 2018 wel dat de uitgaven zullen oplopen door de compensatieregeling . De wet zal namelijk met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gaan gelden. Dat houdt in dat de kosten al per direct omhoog gaan. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de compensatieregeling uit. De financiering van deze regeling komt rechtstreeks uit het Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds). Met het oog op de voorziene verhoging van de uitgaven zal de premie Awf stijgen.

Andere voorzieningen bedrijfseconomisch ontslag

Het kabinet is ook bezig met een wetsvoorstel waardoor werkgevers en werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag geen transitievergoeding hoeven te betalen. In zulke gevallen zou het mogelijk moeten zijn om afspraken te maken over andere voorzieningen, zoals omscholing of van-werk-naar-werk-begeleiding. Eerder werd al bekend dat zo’n andere voorziening niet gelijk hoeft te zijn aan de hoogte van de transitievergoeding.

Bron: Rijksbegroting SZW 2017

 

> Bekijk de begroting 2016 van het ministerie van SZW

Begroting SZW

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel