nieuws

Gezondheidsgegevens alleen naar bedrijfsarts?

Gezond werken

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gereageerd op een brief van brancheorganisatie OVAL en het Verbond van Verzekeraars over de ‘Beleidsregels zieke werknemer’.

Gezondheidsgegevens alleen naar bedrijfsarts?

AP geeft in haar reactie aan dat uitsluitend de bedrijfsarts ‘gezondheidsgegevens’ mag opvragen. Daarmee geeft de Autoriteit geen enkele ruimte voor vragen van werkgevers naar functionele beperkingen en mogelijkheden. Vragen naar arbeidsmogelijkheden ziet zij eveneens als strijdig met de norm. > Lees de brief van OVAL en het Verbond van Verzekeraars

> Lees de reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens

Gezondheidsgegevens uitsluitend opvraagbaar door bedrijfsarts

Al deze gegevens schaart AP onder het begrip ‘gezondheidsgegevens’. En die zijn en blijven conform de ‘Beleidsregels zieke werknemer’ en alleen opvraagbaar door de bedrijfsarts. Zij is van mening dat de werkgever re-integratie en verzuimbegeleiding vanaf ziekmelding gewoon kan starten. Ten slotte reageert AP in de brief op punten die OVAL heeft aangebracht over vangnetregeling, regresrecht, probleemanalyse en het doorbreken van de medische geheimhoudingsplicht. Een aantal van deze punten verduidelijkt AP in Q&A’s op haar website.

OVAL: zienswijze AP belemmert werkgevers en -nemers

Naar de mening van OVAL vormt de zienswijze van de Autoriteit Persoonsgegevens een belemmering voor werkgevers en werknemers. Haar visie maakt het voor deze partijen moeilijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van preventie, verzuim en re-integratie. Daar komt bij dat de brancheorganisatie vindt dat AP’s interpretaties haaks staan op de gewenste dialoog tussen werkgever en werknemer. Een dialoog die moet gaan over verzuim voorkomen, begeleiden en werken aan de duurzame inzetbaarheid van de werkende mens.

Wet- en regelgeving niet in lijn met campagnes SZW

Ook vindt OVAL dat de wet- en regelgeving niet strookt met de campagnes van het ministerie van SZW over duurzame inzetbaarheid, werkstress, pesten op de werkvloer en ongewenst gedrag, waarbij een goede dialoog van essentieel belang is. Ook de recente adviezen van onder meer de SER over psychosociale arbeidsbelasting, participatie chronisch zieken en arbeidsgehandicapten verenigen zich op sommige punten moeilijk met de beleidsregels. Daarom blijft de brancheorganistaite samen met betrokken partijen aandringen op overleg en aanpassing van de interpretatie van wet- en regelgeving.

Bron: OVAL

> TIP: Lees ook het gerelateerde bericht Persoonsgegevens zieke werknemers: wat mag?

Reageer op dit artikel