nieuws

Burn-out kost 242 verzuimdagen

Gezond werken

Het verzuim in de BV Nederland is in vergelijking met vorig jaar stabiel en staat op 3,5 procent. Maar kijkend naar het langdurig verzuim signaleert ArboNed een zorgwekkende trend.

Burn-out kost 242 verzuimdagen

“We zien het aantal werknemers dat uitvalt met een burn-out toenemen”, zegt dr. Catelijne Joling, directeur Research & Development van ArboNed. “Ook de gemiddelde verzuimduur van burn-out stijgt ten opzichte van vorig jaar. Wetend dat één verzuimdag 250 euro kost, wordt het hoog tijd om stress en psychische klachten vroegtijdig te herkennen en aan te pakken.”

Stress oorzaak 20 procent langdurend verzuim

Uit onderzoek van ArboNed blijkt stress de oorzaak van 20 procent van het langdurend verzuim (> 6 weken). “Als je kijkt naar verzuim door stress, dan onderscheiden we drie diagnoses die verschillen in intensiteit: uitval door spanningsklachten (gemiddeld 167 dagen verzuim), uitval door overspannenheid (gemiddeld 183 dagen verzuim) en uitval door burn-out (gemiddeld 242 dagen verzuim). Daarbij geldt dat vrouwen langer verzuimen dan mannen”, aldus Joling.

Eén verzuimdag kost 250 euro; hoog tijd om stress en psychische klachten vroegtijdig te herkennen en aan te pakken

Dr. Catelijne Joling, directeur Research & Development ArboNed

Verzuim door stress neemt toe

Het aantal werknemers dat uitvalt door stress daalt ten opzichte van vorig jaar. Maar valt iemand uit, dan is dat voor langere tijd. Daardoor stijgt de gemiddelde verzuimduur door stress in zijn totaliteit. “We zien meer stressgerelateerd verzuim. Het aantal burn-out-gevallen stijgt ten koste van (de minder zware) gevallen met spanningsklachten. Vorig jaar (2014-2015) had de stijging van de duur van stressgerelateerd verzuim twee oorzaken: de gemiddelde duur van (over)spanning steeg en het aantal verzuimgevallen door burn-out ook. Dit jaar (2015-2016) zien we opnieuw zowel de verzuimduur bij burn-out als het aantal gevallen stijgen ten opzichte van vorig jaar. De verzwaring van het stressgerelateerde verzuim zet dus door.”

Week van de Werkstress: 14-17 november

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderkent de stressproblematiek op het werk. Het vraagt deze maand dan ook aandacht voor werkstress. Stress op de werkvloer is volgens SZW beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Het ministerie roept werkgevers en werknemers op om met elkaar in gesprek te gaan over werkstress. De Week van de Werkstress vindt plaats van 14 tot en met 17 november.

Veel psychisch verzuim is te voorkomen

Joling stelt dat werkgevers veel psychisch verzuim kunnen voorkomen. “Door het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek – zelfs wettelijk verplicht – brengen wij vroegtijdig risico’s in kaart. Zo’n PMO (online variant) kost slechts 25 euro per werknemer. Als je daarmee langdurig uitval kunt voorkomen, ben je spekkoper”. Veel werkgevers is Nederland zijn niet bekend met het PMO. “Hier ligt een mooie taak voor de overheid, om tijdens de Week van de Werkstress werkgevers te motiveren om tijdig inzicht in de risico’s te krijgen”, aldus Joling.  Download de gratis whitepaper over Werkdruk.

[box type=”shadow” ]> Actief aan de slag met werkdruk? Doe mee aan de bootcamp Werkdruk.[/box]

Reageer op dit artikel