nieuws

‘Programma beroepsziekten’ start in 2018

Gezond werken

In 2018 start het ministerie van SZW met het vierjarige ‘Programma beroepsziekten’. Dit zal zich in de eerste twee jaar richten op arbeidsgerelateerde aandoeningen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen.

‘Programma beroepsziekten’ start in 2018

Welke beroepsrisico’s er in de laatste twee jaar centraal staan, is nu nog niet bekend. Het ministerie zal dit in de loop van de tijd nader bepalen.

Aandacht voor beroepsziekten nodig

Minister Asscher is van mening dat het nog steeds nodig is om aandacht te vragen voor het voorkomen van beroepsziekten. Want die komen nog te veel voor. Het nieuwe programma zal geen aandacht schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De overheid voert op dit moment al een campagne tegen werkstress. Begin dit jaar opperde de minister al om een persoonlijk dossier met het arbeidsverleden in het leven te roepen en zo meer bewustwording te creëren voor beroepsziekten.

Langdurig verzuim werknemers

Veel arbeidsgerelateerde aandoeningen leiden tot langdurig verzuim. Dat geldt vooral voor psychische aandoeningen (in het bijzonder burn-out en PTSS) en klachten aan het bewegingsapparaat. Dit zijn twee van de meest voorkomende beroepsziekten. Ook gehoorschade door te veel lawaai op de werkvloer komt veelvuldig voor. Door preventieve maatregelen te nemen, kan een werkgever voorkomen dat werknemers ziek worden door hun werk. Dat schrijven minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van SZW op 7 december in antwoord op Kamervragen die zijn gesteld bij de behandeling van de begroting voor 2017 op pagina 27. Vraag en antwoord zijn als volgt geformuleerd:

Vraag:
Is de minister bereid om beroepsziekten het volgende thema te maken van de arbocampagne, als de huidige over werkstress is afgelopen?
Antwoord:
Het voorkómen van beroepsziekten is nog steeds nodig. Ik ben daarom van plan om, na de vierjarige werkstresscampagne, een soortgelijk programma voort te zetten gericht op andere veel voorkomende beroepsziekten naast psychosociale arbeidsbelasting. Vanaf 2018 zal een ‘Programma beroepsziekten’ uitgevoerd worden, dat zich 2 jaar lang richt op een aanpak van beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. Daarna kunnen in het kader van het programma nog twee jaar andere arbeidsrisico’s worden aangepakt.

 

> Praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk? U vindt het in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’.

Reageer op dit artikel