nieuws

Demotiveren, zo doet u dat ;-)

Gezond werken

Als medewerkers hun werk zinvol vinden, zijn ze gemotiveerder en productiever. Hoe komt het dat leidinggevenden er vaak goed in zijn om juist het tegenovergestelde voor elkaar te krijgen?

Demotiveren, zo doet u dat ;-)

Als medewerkers het gevoel hebben dat ze zinloos werk doen, komt dat over het algemeen door hun leidinggevenden. Dat blijkt uit onderzoek van Catherine Bailey (University of Sussex) en Adrian Madden (University of Greenwich).

Doe de spoedcursus demotiveren

Bailey en Madden benoemen in hun onderzoek zeven gedragingen van leidinggevenden die medewerkers optimaal demotiveren. Bent u leidinggevende en wilt u ervoor zorgen dat uw medewerkers zichzelf de vraag stellen ‘waarom doe ik dit werk in godsnaam (nog)?’ Dat zijn dit de zeven dingen die u vooral moet doen om hen optimaal te demotiveren:

  1. Koppel uw mensen los van hun eigen waarden. Dit is de meest genoemde oorzaak van gevoelens van zinloosheid. Het gaat dan vooral om het spanningsveld tussen de focus op het winstsaldo (en kostenbeheersing) bij de organisatie en kwaliteit of professionaliteit bij werknemers.
  2. Beschouw uw medewerkers en hun werk als vanzelfsprekend. Geef vooral geen erkenning voor mooie resultaten of extra inzet. Ook effectief: zeg uw mensen geen gedag op het werk. Of vertel werknemers die al dagen overuren draaien dat ze te langzaam werken.
  3. Geef mensen zinloos werk te doen. Denk aan bureaucratische en administratieve taken die niets te maken hebben met de kern van hun werk. Of geef inconsistente instructies: de ene week moet het zus, de andere week juist zo.
  4. Behandel mensen unfair. Vertel een medewerker dat die promotie of leuke opleiding er voorlopig niet in zitten door gebrek aan middelen of mogelijkheden. Terwijl een collega wel promotie krijgt of een cursus mag doen. Van freelancers verwacht u natuurlijk dat zij voor niks werken. En vergeet vooral niet om medewerkers te pesten (u noemt dat plagen) en u agressief jegens hen op te stellen.
  5. Schuif goede inschattingen of beslissingen van uw medewerkers terzijde. Wat weten zij er tenslotte van? Luister niet naar uw mensen, geef ze het gevoel dat hun mening en ervaring er niet toe doen en dat ze geen stem hebben.
  6. Koppel medewerkers los van hun ondersteunende relaties. Iemands gevoel zinvol werk te doen is sterk gebaseerd op goede relaties met collega’s en teamleden. Dus zorg vooral dat uw mensen niets met anderen kunnen delen.
  7. Stel uw mensen onnodig bloot aan risico’s op lichamelijke of emotionele schade. Sommige risico’s horen bij het werk. Werknemers weten dan waarvoor ze hebben gekozen. Maar ook dan bevorderen onnodige, vermijdbare risico’s een gevoel van zinloosheid. De soldaat vecht met de dood in de ogen, maar haakt mentaal af als zijn uitrusting of wapen niet deugt.

Bron: MIT Sloan Management Review

 

> U kiest toch voor een andere aanpak? Heel verstandig! Houd uw mensen wél gemotiveerd door ze bijvoorbeeld passende opleidingen aan te bieden.

Reageer op dit artikel