nieuws

Maakt tillen vrouwen minder vruchtbaar?

Gezond werken

Vrouwen die op hun werk vaak zwaar tillen of zware dingen verplaatsen, lopen mogelijk risico op verminderde vruchtbaarheid. De kans daarop neemt toe bij vrouwen die te zwaar of wat ouder zijn.

Maakt tillen vrouwen minder vruchtbaar?

Onderzoekers van het Massachusetts General Hospital onderzochten bijna 500 vrouwen die tussen de jaren 2004 en 2015 een vruchtbaarheidsbehandeling hadden ondergaan.

Combi biologische verklaringen en werk

Voor het onderzoek dat is gepubliceerd in Occupational and Environmental Medicine zocht men naar mogelijke biologische verklaringen voor de verminderde vruchtbaarheid van vrouwen die vaak zwaar tillen op hun werk of zware dingen verplaatsen. Daarbij zijn van belang de mate van aanwezigheid van het FSH-hormoon (stimuleert groei en rijping van eicellen), de hoeveelheid oestrogeen en het aantal eitjes waaruit zich een gezonde embryo kan ontwikkelen. De onderzoekers combineerden deze uitkomsten met de arbeidsomstandigheden van de vrouwen, onder meer de fysieke eisen van de baan.

Tillen, overgewicht of ouder zijn dan 36 jaar

Daaruit bleek dat vrouwen die vaak zwaar tillen op hun werk of zware dingen verplaatsen, gemiddeld een kleiner aantal eicellen en eiblaasjes (waar eicellen rijpen) hebben dan vrouwen die niet tillen. En wel gemiddeld 14,4 procent minder. Dit verschil nam toe bij vrouwen die zowel vaak tillen als overgewicht hebben of ouder zijn dan 36 jaar. Er kwam geen significant verschil tussen vrouwen die wel of niet tillen aan het licht in de hoeveelheid FSH-hormoon of oestrogeen.

Waarom correlatie tillen en lage eiproductie?

De onderzoekers zeggen nog niet te weten hoe het kan dat vrouwen die vaak zwaar tillen op hun werk of zware dingen verplaatsen een verminderde hoeveelheid eicellen hebben. “Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat het tillen van zware spullen de productie en kwaliteit van eicellen kan tegenwerken”, aldus een van de onderzoekers. “Nader onderzoek is nodig om vast te stellen hoe de productie van eicellen en de kwaliteit ervan kan worden verbeterd.”

Bron: NU.nl 

 

> LEESTIP: U vindt meer over het beheersen van gezondheidsrisico’s op het werk in de Praktijkgids Arbeidsveiligheid.

Reageer op dit artikel