nieuws

Zo blijft grijs gezond

Gezond werken

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de resultaten gepubliceerd van het proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘ van het Europees Parlement.

Zo blijft grijs gezond

Het Europees Parlement wilde onderzoeken hoe verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk mogelijk is, met de problematiek van een vergrijzende beroepsbevolking in het achterhoofd. Doel: ondersteuning bieden bij ontwikkeling van beleid op dit terrein.

Beroepsbevolking vergrijst en krimpt

De beroepsbevolking in Europa vergrijst en krimpt in hoog tempo. In 2030 vormt de groep werknemers in de leeftijdscategorie 55-64 jaar in veel Europese landen waarschijnlijk minstens 30 procent van de werkende bevolking. Nog weer tien jaar later, in 2040, zal bijna 27 procent van de Europese beroepsbevolking ouder zijn dan 65 jaar, is de schatting. Die vergrijzende beroepsbevolking stelt iedereen die betrokken is bij veilig en gezond werken voor een aantal problemen, voorziet EU-OSHA.

Problemen vergrijzende beroepsbevolking

Het is zeker niet onmogelijk voor oudere werkenden om op een prettige manier de eindstreep te bereiken van hun werkende leven. En economisch gezien is het ook heel belangrijk dat dit lukt. EU-OSHA signaleert een aantal problemen. Om het proces van gezond werkend ouder worden structureel te kunnen begeleiden is het zinvol bij de volgende hobbels stil te staan:

  • Een langer arbeidsleven kan ook een langere blootstelling aan risico’s met zich meebrengen.
  • Meer werknemers zullen kampen met chronische gezondheidsproblemen en specifieke behoeften hebben.
  • Oudere werknemers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Het is zaak rekening te houden met het hoge aantal werkgerelateerde gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren. Datzelfde geldt voor banen met een zware lichamelijke en/of geestelijke belasting, manuele werkzaamheden en atypische werktijden.
  • De preventie van arbeidsongeschiktheid, arbeidsrevalidatie en re-integratie winnen aan belang.
  • Op maatschappelijk niveau is de aanpak van discriminatie op basis van leeftijd geboden.

> Snel visueel de resultaten scannen? Bekijk de interactieve visuele presentatie van de belangrijkste resultaten van het project ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd’.

Bron: osha.europa.eu

Reageer op dit artikel