nieuws

Bedrijfsarts moet aantrekkelijker worden

Gezond werken

Er moeten meer bedrijfsartsen komen, vindt het ministerie van SZW. Het moet daarom voor werkloze medisch specialisten die net op de arbeidsmarkt komen aantrekkelijker worden om bedrijfsarts te worden.

Bedrijfsarts moet aantrekkelijker worden

Volgens het ministerie moet het imago van het vak worden opgekrikt en moeten geneeskundeopleidingen meer aandacht besteden aan de bedrijfsartsensector.

Geen acuut, wel dreigend tekort bedrijfsartsen

In 2016 waren er zo’n 1760 bedrijfsartsen aan het werk. Op dit moment is er nog geen sprake van een acuut tekort, want basisartsen bij arbodiensten of bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen vangen in de praktijk veel werk op. Maar dit tekort dreigt er wel te komen, stelt het ministerie. Zij vroeg daarom consultantbureau ABDTOPConsult  om onderzoek te doen naar het toekomstige probleem. Het rapport dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd bevat een aantal suggesties om de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het vak te verhogen en daarmee de toestroom te vergroten.

Suggesties voor aanpassing van de opleiding

Het ministerie haakt met de adviezen uit het rapport in op het nieuwe curriculum voor de geneeskundeopleiding dat in 2019 wordt vastgesteld. Zo zouden studenten een volwaardig coschap als bedrijfsarts moeten kunnen lopen. Ook zouden zelfstandig werkende bedrijfsartsen mensen moeten opleiden tot bedrijfsarts. Verder doet het rapport suggesties om meer samenhang tot stand te brengen tussen de opleiding tot bedrijfsarts en die tot verzekeringsarts. Dit zou het mogelijk maken beide beroepen te combineren. Mogelijk wordt de opleiding tot bedrijfsarts ook aantrekkelijker met meer mogelijkheden tot specialiseren.

> Bekijk de kamerbrief en het rapport ‘Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen’

Meer geld ontwikkeling kwaliteit en kennis

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) staat de ontwikkeling van kwaliteit en kennis rond het vak inderdaad nog in de kinderschoenen. De organisatie is daarom al langer op zoek naar geld om hier verandering in te brengen. Zo is het een mogelijkheid om meer geld te genereren via een opslag van bedrijfsgeneeskundige tarieven. Demissionair minister Asscher vraagt de betrokken partijen dit idee verder uit te werken. Hij wil het onderzoek naar die optie wel betalen.

Bron: Medisch Contact

 

> Kom naar de ARBO Actualiteitendag – De nieuwe Arbowet in de praktijk

Alles weten over de recente en komende wetswijzigingen? Over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, praktisch en interactief? Schrijf u in voor de Arbo Actualiteitendag. Centrale thema’s: de nieuwe Arbowet in de praktijk (preventiemedewerkers, nieuwe rol bedrijfsarts), actualiteiten omtrent privacy en de Wet flexibel werken.

Reageer op dit artikel