nieuws

Drie nieuwe basisinspectiemodules SZW

Gezond werken

De Inspectie SZW heeft drie nieuwe basisinspectiemodules gepubliceerd. De modules zijn opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek.

Drie nieuwe basisinspectiemodules SZW

De basisinspectiemodules (BIM’s) zijn geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Het gaat om algemene beschrijvingen van werkwijzen, inspecteurs mogen ervoor kiezen hiervan af te wijken. Het gaat om de volgende drie modules.

1. BIM Werkdruk

Deze basisinspectiemodule is toepasbaar bij inspecties op het PSA-risico werkdruk, in alle bedrijven en instellingen waar werknemers arbeid verrichten.

> Bekijk de basisinspectiemodule Werkdruk (pdf)

2. BIM Arbeidstijdenwet – Arbeid door jeugdigen en kinderen

Deze basisinspectiemodule is toepasbaar op (stage- en reguliere) arbeid van kinderen en jeugdigen en bestaat uit drie submodules:

  1. Submodule A geldt voor reguliere arbeid in bedrijven en instellingen: (bij)banen en vakantiewerk van jeugdigen/kinderen.
  2. Submodule B geldt voor stages of praktijkonderwijs door jeugdigen/kinderen in bedrijven en instellingen, naast en in samenhang met onderwijs. De normen voor werkzaamheden die zij tijdens stage of praktijkonderwijs (die aan de voorwaarden voldoen) verrichten, wijken af van de normen voor reguliere arbeid door kinderen of jeugdigen.
  3. Submodule C geldt voor kinderen tot en met 12 jaar die artistieke arbeid verrichten, de zogenoemde ‘kunstkinderen’.

> Bekijk de basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet (pdf)

3. BIM Ongewenste omgangsvormen inclusief arbeidsdiscriminatie

Deze basisinspectiemodule is toepasbaar bij inspecties op het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen maken onderdeel uit van het risico psychosociale arbeidsbelasting (PSA), naast agressie en geweld door derden (zoals cliënten, bezoekers, bewoners, patiënten, leerlingen en reizigers) en werkdruk.

> Bekijk de basisinspectiemodule Ongewenste omgangsvormen (pdf)

Bron: inspectie.nl

Reageer op dit artikel