nieuws

Meer doen tegen zwangerschapsdiscriminatie

Gezond werken

Er moet een gerichtere aanpak komen van zwangerschapsdiscriminatie. Het kabinet wil samen met maatschappelijke organisaties gerichter toezicht door het team Arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SZW.

Meer doen tegen zwangerschapsdiscriminatie

Verder krijgen aanstaande moeders en werkgevers extra voorlichting over hun rechten en plichten rond zwangerschap. Voor de vrouwen komt er onder meer een speciale app.

Zwangerschapsdiscriminatie bijna helft vrouwen

Bijna de helft van de vrouwen zou in meer of mindere mate te maken hebben met zwangerschapsdiscriminatie. In een brief aan de Tweede Kamer november vorig jaar kondigde Asscher al een aantal stappen aan tegen zwangerschapsdiscriminatie. Het ministerie van SZW gaf toen aan dat het bij de bestrijding daarvan ook een rol zag weggelegd voor bedrijfsartsen. Die zouden moeten meehelpen met het vergroten van kennis over werk en zwangerschap.

Geen stress over verlies van baan of contract

De doelen van de verscherpte aanpak zijn meer begrip kweken voor zwangere vrouwen en betere (verlof)afspraken stimuleren tussen werkgevers en werknemers. “De zwangerschap moet vooral een mooie en bijzondere periode zijn zonder onnodige spanningen voor de aanstaande moeder. Dus geen stress over of ze haar baan misschien kwijtraakt of dat haar contract niet wordt verlengd. Bij sollicitaties mag een dikke buik natuurlijk ook absoluut geen reden zijn om iemand af te wijzen”, aldus minister Asscher (SZW).

Team arbeidsmarktdiscriminatie controleert

Sinds 2015 kent de Inspectie een team arbeidsmarktdiscriminatie. In het eerste jaar bezocht het team tachtig bedrijven, dit jaar ruim tweehonderd. Bij 80 tot 90 procent van de bezoeken bleek het voor de inspecteurs nodig om een ‘eis tot naleving’ te stellen. Dat betekent dat het bedrijf geen anti-discriminatiebeleid voert of niet weet wat de Arbowet op dit gebied voorschrijft. Bij een eis tot naleving krijgt de zondaar een tweede kans. Blijkt dat de zaken bij een vervolgbezoek nog niet in orde zijn, dan deelt de Inspectie een boete uit.

 

> In uw organisatie discriminatie aanpakken met behulp van de risico-inventarisatie en -evaluatie? Leer hoe bij de opleiding PSA in de RI&E.

Reageer op dit artikel