nieuws

Hoe ziet de toekomst van werk eruit?

Gezond werken

Hoe ziet de toekomst van werk eruit op de Nederlandse arbeidsmarkt? De notitie ‘De toekomst van werk’, samengesteld door de SER en het ministerie van SZW, behandelt de belangrijkste uitdagingen en kansen.

Hoe ziet de toekomst van werk eruit?

De notitie is tot stand gekomen in aanloop naar het 100-jarig bestaan van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Deze organisatie heeft de ILO-lidstaten gevraagd nationale dialogen te starten over de toekomst van werk.

Uitkomsten dienen als input voor ILO

De uitkomsten van die nationale dialogen dienen als input voor de ILO. Vragen die hierbij centraal staan zijn:

Recente adviezen SER zijn basis notitie

De recent verschenen SER-adviezen over robotisering, werken en leven in de toekomst, een leven lang leren, IMVO, TTIP en een circulaire economie vormen de basis van de notitie ‘De toekomst van werk’. In deze adviezen staan de toekomst van het werk en de samenleving centraal.

De Sociaal-Economische Raad heeft daarnaast een werkagenda opgesteld van de belangrijkste thema’s waarmee de raad aan de slag wil gaan. In navolging van de adviezen en de werkagenda organiseerden de SER en het ministerie van SZW op 2 februari 2017 een werkbijeenkomst over de toekomst van werk voor vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en rijksoverheid. De opbrengst van deze werkbijeenkomst is benut als input voor de notitie ‘De toekomst van werk’.

> LEES de notitie De toekomst van werk, uitgebracht aan de ILO ten behoeve van het Future of Work Centenary Initiative

Relevant voor meerdere landen, wereldwijde impact

De gesignaleerde thema’s en uitdagingen in de notitie zijn niet alleen relevant voor Nederland, maar ook voor de geïndustrialiseerde landen. Zij hebben dus wereldwijd impact. De samenstellers van de notitie ‘De toekomst van werk’ spreken daarom de wens uit dat de vraagstukken een prominente plek krijgen in het debat van de ILO over de future of work.

 

> Hoe ziet de toekomst van werk eruit als het gaat om privacy van werknemers? DOWNLOAD het artikel Privacy-onrust in de polder.

Reageer op dit artikel