nieuws

Betere arbeidsgerelateerde zorg in de branche

Gezond werken

Het innovatieproject Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl is succesvol afgesloten. Het evaluatierapport vormt de afsluiting van twee jaar organiseren, implementeren, experimenteren en evalueren.

Betere arbeidsgerelateerde zorg in de branche

In de Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl hebben UNETO-VNI Verzekeringen, Richting en TNO de stap gezet naar verbetering van arbeidsgerelateerde zorg en organisatie op brancheniveau. Dit is in lijn met één van de oplossingsrichtingen uit het SER-advies.

Effectieve, sectorgerichte arbeidsgerelateerde zorg

Vergrijzing, ontgroening, flexibilisering en veranderingen in wetgeving maken duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Daarbij komen nog de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor medewerkers, werkgevers en de maatschappij in haar geheel. De inzet van de Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl was effectieve, sectorgerichte arbeidsgerelateerde zorg voor een betere duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de technische installatiebranche. De betrokken partijen hebben in de proeftuin een innovatieve vorm van financiering en uitvoer van arbeidsgerelateerde zorg ontwikkeld en geëvalueerd. TNO vervulde daarbij de rol van onderzoekspartner.

Dit zijn de lessen van de proeftuin in vogelvlucht

Benieuwd naar de adviezen die zijn voortgekomen uit de proeftuin? Dit zijn ze in vogelvlucht.

  1. Ketenafspraken zijn cruciaal. Een nieuwe manier van werken vraagt om vernieuwing van contractafspraken, financieringsafspraken en dataoverdracht. Daarbij zijn het uitspreken van verwachtingen en commitment aan gezamenlijke doelen van essentieel belang
  2. Verandering van denken kost tijd. Duurzame inzetbaarheid bereik je niet van de ene op de andere dag. Heb aandacht voor alle betrokkenen op wie de brancheaanpak van invloed is. Schat belangen in en ga opzoek naar gezamenlijke doelen. Stel alle betrokkenen regelmatig op de hoogte van de voortgang en sta open voor hun ideeën.
  3. Kwaliteit en kwantiteit gaan hand in hand. Een proeftuin biedt een kans om werkwijzen en dienstverlening te vernieuwen. Dit vraagt in het begin om een investering: men moet oude routines doorbreken en zich nieuwe manieren van werken eigen maken. Aandacht voor de uitbreiding van het klantenbestand mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling van kwalitatief goede dienstverlening.

> Lees een samenvatting van de evaluatie Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl – Evaluatie van arbeidsgerelateerde zorg in de installatiebranche- en technische detailhandel

> Bekijk de brochure ‘Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl’

 

[box type=”shadow” ]> Zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Begin op het congres Positieve gezondheid.[/box]

Reageer op dit artikel