nieuws

Daarom verzuimt de horeca het minst

Gezond werken

Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest.

Daarom verzuimt de horeca het minst

De verschillen in ziekteverzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers en bedrijfsgrootte. Zo is het verzuim in de horeca laag omdat er naar verhouding veel jonge werknemers in deze bedrijfstak werken.
Dit meldt het CBS op basis van een publicatie over de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken.

Ontwikkeling van ziekteverzuimpercentages

In 2016 bedroeg het ziekteverzuim 3,9 procent. Van alle 1000 te werken dagen zijn er dus 39 verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 is het verzuim onder werknemers vrij stabiel, tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagst. In het openbaar bestuur was het ziekteverzuim in 2016 met 5,3 procent het hoogst, gevolgd door 5,1 procent in de zorgsector. Het ziekteverzuim was het laagst in de horeca (2,2 procent), gevolgd door de landbouw en visserij met 2,5 procent verzuim.

Gevaarlijk of fysiek zwaar werk, meer verzuim

Het verschil in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken onderling hangt deels samen met kenmerken van werknemers, zoals leeftijd en geslacht. Daarnaast spelen ook verschillen in arbeidsomstandigheden een rol. In het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten – waaronder defensie, brandweer en politie – doen naar verhouding meer werknemers gevaarlijk werk dan bijvoorbeeld in het onderwijs. In de gezondheids- en welzijnszorg verrichten relatief veel werknemers fysiek zwaar werk. Werknemers die gevaarlijk of fysiek zwaar werk doen verzuimen gemiddeld meer. Hetzelfde geldt voor werknemers bij grote bedrijven.

Meer eigen regie, minder ziekteverzuim

Het lage verzuim in de horeca heeft onder meer te maken met de relatief lage gemiddelde leeftijd van werknemers in deze bedrijfstak. Ook speelt de grotere mate van regelvrijheid van medewerkers een positieve rol. Zo mogen werknemers in de horeca meer dan in andere bedrijfstakken zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen. Bovendien beschikken horecamedewerkers vaker over een flexibel dienstverband. Die laatste twee kenmerken hangen samen met een lager verzuim.

De in dit bericht genoemde cijfers zijn ontleend aan de Kwartaalenquête Ziekteverzuim van het CBS en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Bron: cbs.nl

 

Reageer op dit artikel