nieuws

Dit zijn de meest voorkomende beroepsziekten

Gezond werken

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) constateert een toename van het aantal mensen dat zich bij de bedrijfsarts meldt met een burn-out. Oorzaak: de combinatie te hoge werkdruk en gebrek aan collegiale ondersteuning.

Dit zijn de meest voorkomende beroepsziekten

Het NCvB is onderdeel van het Academisch Medisch Centrum (AMC). De organisatie registreert alleen ziektemeldingen die in verband staan  met werkomstandigheden. Verkoudheid of griep blijven dus buiten beschouwing.

Eén op zeven medewerkers kampt met een burn-out

In 2014 viel nog 32 procent van alle ziekmeldingen in de categorie ‘psychische beroepsziekte’. In 2016 was dat percentage inmiddels toegenomen tot 42 procent. Het aantal mensen met een burn-out blijf ook nu nog toenemen, zegt onderzoeker Henk van der Molen. Uit eerder onderzoek van TNO en het CBS bleek al dat één op de zeven medewerkers last heeft van klachten die te maken hebben met een burn-out.

Meeste beroepsziekten bij mannen en medewerkers boven 45

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen volgens het NCvB voor bij mannen (64%) en bij werknemers ouder dan 45 (ruim twee derde van alle meldingen). Na overspannenheid en burn-out gaat het ook om beroepsziekten van het bewegingsapparaat (27%) en het gehoor (22%).

> LEES OOK: Gehoorschade testen nu ook online

Vijf sectoren met de hoogste aantallen beroepsziekten

Zijn er nog sectoren waar meer beroepsziekten voorkomen dan in andere? Jazeker. De vijf sectoren met de hoogste aantallen beroepsziekten zijn de bouwnijverheid, vervoer & opslag, financiën, industrie en gezondheidszorg & maatschappelijke dienstverlening. Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Wat de preventiemedewerker kan doen

Het verzuimbeleid moet maatwerk zijn en passen bij de organisatie en de werknemers. Preventie van ziekte en ongevallen speelt daarbij een belangrijke rol. De preventiemedewerker trekt hierbij samen op met de or en overlegt hierover met de arbodienstverlener en de bestuurder. Bij het signaleren van werkdruk en werkstress op de werkvloer is het voor preventiemedewerker en or van belang inzicht te krijgen in de problematiek. De or kan gebruikmaken van zijn initiatiefrecht (art. 23 WOR) om voorstellen te doen voor verbetering. Ziet de directie niets in de voorstellen, dan moet die dat schriftelijk en beargumenteerd melden.

Bron: beroepsziekten.nl

Reageer op dit artikel