nieuws

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2018

Gezond werken

Jaarlijks brengt de Gezondheidsraad een werkprogramma uit waarin staat beschreven aan welke adviesonderwerpen zij het komende jaar zal werken.

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2018

In de meeste gevallen gaat om adviezen die gevraagd zijn door de opdrachtgevers van de raad. Die opdrachtgevers zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Infrastructuur en Milieu (IenM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ), en de Tweede Kamer.
De Gezondheidsraad adviseert ook uit eigen beweging en doet dit in de vorm van signalementen. In het Werkprogramma 2018 is extra ruimte gelaten met het oog op de aanstaande kabinetswisseling.

Structurele taak: bijdragen aan arbeidsomstandigheden

Een van de structurele taken van de Gezondheidsraad is om bij te dragen aan gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers. Advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen maakt een belangrijk deel van deze activiteiten uit. Internationale afstemming en samenwerking staan daarbij hoog op de agenda. Maar er gaat ook aandacht uit naar andere onderwerpen, zoals het vaccineren van werknemers tegen infectieziekten.

Thema langer doorwerken en gezondheid steeds belangrijker

Verder adviseert de Gezondheidsraad het ministerie van SZW over het thema langer doorwerken en gezondheid. Door de maatschappelijke discussie over doorwerken na het 65ste levensjaar is dit thema steeds belangrijker geworden. Al langer is duidelijk dat doorwerken onder meer nodig lijkt om te kunnen voorzien in de toekomstige behoefte aan arbeid. De Gezondheidsraad zal nagaan wat er wetenschappelijk over dit complexe vraagstuk bekend is.

> BEKIJK het volledige Werkprogramma 2018 van de Gezondheidsraad

 

> TIP: Vakevent Inzet op maat

Reageer op dit artikel