nieuws

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Gezond werken

Bent u nog niet met pensioen? Dan krijgt u onvermijdelijk te maken met de stijgende AOW-leeftijd. Maar de gevolgen zijn niet voor iedereen hetzelfde.

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Want logischerwijs hebben mensen die al (veel) verder gevorderd zijn in hun werkzame leven minder tijd dan jongeren om zich in te stellen op langer doorwerken.
Met een minder goede gezondheid of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt valt langer doorwerken mensen relatief zwaar. Daarnaast hebben werkenden met weinig financiële middelen minder keuzevrijheid. Daarbij gaat het vooral om lager opgeleiden en/of mensen met een laag inkomen.

> BEKIJK de CPB-infographic

Werkenden en werkgevers plannen niet altijd vooruit

In een ideale wereld kijken werkenden en werkgevers vooruit. Een hogere AOW-leeftijd leidt dan tot meer sparen en meer investeren in inzetbaarheid en gezondheid. Maar ja, de wereld is nu eenmaal niet ideaal: werkenden en werkgevers plannen niet altijd vooruit. En de sociale zekerheid in Nederland dekt immers de risico’s van eventuele werkloosheid en arbeidsongeschiktheid? Alleen wordt dat op termijn onbetaalbaar.

> LEES OOK: Langer doorwerken?

Hulp voor mensen met geen/weinig aanvullend pensioen?

Wat dan? Voor mensen met geen of weinig aanvullend pensioen zetten de flexibele en deeltijd-AOW nauwelijks zoden aan de dijk. Een regeling voor zware beroepen dan? Die groep blijkt steeds weer lastig af te bakenen. Zo’n regeling ondermijnt bovendien investeringen in gezond werk. De overheid kan deze werkenden wel meer inzicht geven in hun financiële situatie nu en later. En hen helpen met opleiding en ontwikkeling.

> LEES OOK: ‘Zware beroepen’ trekken later pensioen niet

Korte voorbereidingstijd verzachten, prikkels behouden

De huidige generaties ouderen hebben een kortere voorbereidingstijd gehad op de hogere AOW-leeftijd. Specifiek kortetermijnbeleid voor deze doelgroep formuleren lijkt een oplossing. Maar hoe doe je dat zonder de prikkels voor een gezond en fit (werkend) leven weg te nemen voor de rest? Eén – kostbare – optie is de versnelling van de AOW-leeftijdsverhoging terugdraaien voor die groep. Een andere optie is een tijdelijk extra groot budget voor om- en bijscholing van oudere werkenden.

> LEES OOK: Hoe vakmannen langer inzetbaar blijven

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

De groep jongere werkenden en hun werkgevers moeten nu al vooruit kijken. Naar een toekomst waarin ze langer moeten doorwerken. Iedere nieuwe brandweerman bijvoorbeeld moet vanaf zijn aantreden al nadenken over een tweede carrière na twintig dienstjaren. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Langer doorwerken: keuzes voor nu en later’ van het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar. Het CPB roept ook het kabinet op om  langer doorwerken voor iedereen haalbaar te maken.

> DOWNLOAD de CPB-publicatie Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Bron: CBP

 

> TIP: Volg de masterclass Verzuimmanagement

Reageer op dit artikel