nieuws

Debatteren over cabinekamperen

Gezond werken

Truckers mogen de weekendrust van 24 uur en de verlengde weekendrust niet meer doorbrengen in de truckcabine. Maar de Tweede Kamer is niet gerust op de handhaving van dit verbod op cabinekamperen. Een recent debat leverde vier moties over deze kwestie op.

Debatteren over cabinekamperen

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangekondigd te gaan handhaven op cabinekamperen. Een goede zaak, vinden de woordvoerders van de Tweede-Kamerfracties.

Structurele handhaving op alle relevante plekken

Maar heeft de ILT voldoende capaciteit om de rij- en rusttijden te handhaven? Daarover bestaan zorgen bij D66. SP en PvdA vinden dat structurele handhaving nodig is op alle relevante plekken, ook op private truckparkings. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur geeft aan dat de ILT vooral zal controleren op plekken waar cabinekamperen voor veel overlast zorgt. De pakkans is daar ook het hoogst.

Boetes op cabinekamperen moeten omhoog

De boetes op het verbod op cabinekamperen moeten omhoog, vindt GroenLinks. Die zijn in Frankrijk en België veel hoger en dat schrikt meer af. Het CDA waarschuwt dat dit er niet toe mag leiden dat bonafide bedrijven failliet gaan door een missertje. Van Nieuwenhuizen stelt dat de vastgestelde boete van 1500 euro goed past binnen het Nederlandse boetestelsel. Bijstellen kan altijd nog.

Hardere aanpak van schijnconstructies

Veel woordvoerders pleiten voor een hardere aanpak van schijnconstructies. De VVD denkt aan de Nederlandse werklozen: maak omscholing tot vrachtwagenchauffeur aantrekkelijker. Staatssecretaris Van Ark (SZW) benadrukt dat de Inspectie SZW focust op schijnconstructies en uitbuiting. Dat sluit aan op haar streven naar “eerlijk, gezond en veilig werk”.

Extra vergunningen voor truckers en transportbedrijven

De toevloed van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs zorgt voor overlast en druk op de lonen, stellen PVV en Forum voor Democratie. De eerste wil daarom tewerkstellingsvergunningen invoeren, de tweede een vergunning voor transportbedrijven om op de Nederlandse markt te mogen werken. Van Ark wijst erop dat werkvergunningen voor EU-burgers in strijd zijn met het vrij verkeer van personen.

Vier moties ingediend; uitslag stemming van 23 januari

Het debat resulteerde in vier moties. Daarover heeft de Tweede Kamer op 23 januari gestemd.

  1. De ILT moet op alle relevante plaatsen structureel gaat handhaven op de weekendrust, en dat niet alleen te beperken tot ‘enkele gerichte acties’ (SP): motie aangenomen.
  2. Uitbreiding van de capaciteit van de ILT is nodig om adequate handhaving mogelijk te maken: 18 inspecteurs is te weinig (SP): motie verworpen.
  3. De boete op overtreding van het verbod op cabinekamperen moet substantieel omhoog. In het buitenland zijn ze dat al (SP): motie verworpen.
  4. De regering moet in gesprek gaan met omringende landen over het boetebeleid en de handhavingspraktijk, zodat boetes en pakkans in Nederland in lijn zijn met die in omringende landen (Groen Links): motie aangenomen.

Bron: ttm.nl

Reageer op dit artikel