nieuws

Inspectie SZW bestrijdt discriminatie

Gezond werken

De Inspectie SZW gaat meer werk maken van de bestrijding van discriminatie op de werkvloer. Dat vertelde staatssecretaris Van Ark onder andere tijdens de behandeling van het Jaarplan 2018 van de Inspectie in de Tweede Kamer.

Inspectie SZW bestrijdt discriminatie

In maart beantwoordde staatssecreataris Tamara van Ark (SZW) kamervragen over het Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW. Daarbij kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het stijgende aantal arbeidsongevallen en discriminatie. Vooruitlopend op het Jaarverslag van de Inspectie gaf Van Ark aan dat het aantal te onderzoeken arbeidsongevallen in 2017 met 7% is toegenomen. De reden: “er werken meer mensen en dus zijn er meer werknemers die daarbij risico lopen om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval”. De staatssecretaris voorziet desgevraagd bovendien voor 2018 een toename van het aantal te onderzoeken arbeidsongevallen van 8%. Zij baseert zich daarbij op de ongevaltrend, economische- en arbeidsmarktprognoses. De Inspectie SZW is voornemens in het tweede kwartaal een Staat van Arbeidsveiligheid uit te brengen. Met daarin een update van de ongevalcijfers en trends.

Discriminatie en intimidatie

Ook gaat de Inspectie discriminatie en seksuele intimidatie te lijf. Daarvoor heeft deze een special team voor arbeidsdiscriminatie. Dit team selecteert organisaties voor inspectie onder andere uit de meldingen die binnen zijn gekomen bij Inspectie SZW en berichtgeving in de media. Het ministerie van SZW gaat extra aandacht vragen voor seksuele intimidatie. Bijvoorbeeld met instrumenten als de wegwijzer Voorkomen en aanpakken seksuele intimidatie op het werk . Ook zal het ministerie bijeenkomsten gaan organiseren over dit onderwerp.

Pesten

Ruim een half miljoen werknemers heeft te maken met pesten. Daarom is SZW op zoek naar een innovatieve interventie die bedrijven aanzet om de achterliggende oorzaken op het gebied van gedrag en cultuur aan te pakken. Daarvoor zal binnenkort een pilot starten.

>> Tip: Arbo Actualiteitendag

>> Tip: Gids voor Vertrouwenspersonen

Reageer op dit artikel