nieuws

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

Gezond werken

Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijker dan ooit dat werkgevers en werknemers de potentiële risico’s kennen en preventieve maatregelen nemen. Daarom start binnenkort een grote campagne Gevaarlijke stoffen

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen komen op vrijwel alle werkplekken voor. Denk bijvoorbeeld aan vloeistoffen, gassen of vaste stoffen die een risico vormen voor de gezondheid of de veiligheid van werknemers. In heel Europa komen miljoenen werknemers in contact met deze chemische en biologische agentia.

Van de werknemers in de EU heeft 15 procent in hun werk te maken met gevaarlijke stoffen. En nog eens 15 procent zegt op het werk rook, dampen, poeder of stof in te ademen. Sommige zeer gevaarlijke stoffen, zoals asbest, zijn verboden of bevinden zich onder strikte controle. Asbest kan longkanker en andere dodelijke aandoeningen van de ademhalingsorganen veroorzaken. Maar andere schadelijke stoffen gebruiken we nog op grote schaal. Wetten en regels zorgen voor een behoorlijke beheersing van de daaraan verbonden risico’s.

Gezondheidsrisico’s van werken met gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Het kan gaan om lichte oog- en huidirritaties. Maar ook om ernstige gevolgen als geboorteafwijkingen en kanker. De gevolgen kunnen acuut zijn. Maar soms blijken ze pas op de lange termijn. Er zijn ook stoffen met een cumulatief  of opbouwend effect. Enkele van de meest voorkomende gevaren zijn: vergiftiging, allergieën, huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, kanker, vruchtbaarheidsproblemen en geboorteafwijkingen.

Nieuwe technologiëen, nieuwe en onbekende risico’s

Nieuwe technologieën en veranderingen in de manier waarop we werken kunnen zorgen voor een groter risico op schade door biologische of chemische agentia. In de milieusector kunnen nieuwe technologieën bijvoorbeeld risico’s met zich meebrengen waarover nog maar weinig bekend is. Ook staan steeds meer werknemers in dienstverlenende beroepen als de thuiszorg en afvalbeheer aan gevaarlijke stoffen bloot. Kennis van de gevaren is gering. Het is belangrijker dan ooit dat werkgevers en werknemers de mogelijke risico’s kennen en preventieve maatregelen nemen.

Europese Healthy Workplaces Campaign 2018-2019

De nieuwe Europese Healthy Workplaces Campaign 2018-2019 gaat over gevaarlijke stoffen. Op maandag 14 mei start de Nederlandse publiekscampagne. Staatssecretaris Van Ark verzorgt de officiële lancering. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten? Meld u aan! Weten of het er veilig en gezond aan toegaat bij u in het bedrijf? Controleer het in vier stappen met deze tool.

Bron: Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk

>TIP: Opleiding Omgaan met gevaarlijke stoffen

Reageer op dit artikel