nieuws

Zo hard mag de muziek in uw café

Gezond werken

De RIVM heeft een advies uitgebracht over een maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten bij openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek.

Zo hard mag de muziek in uw café

Een maximaal geluidsniveau van 102 decibel gemiddeld over een kwartier voor mensen vanaf 16 jaar, luidt het advies. Dit zou moeten gelden in clubs, discotheken, cafés en scholen. Voor kinderen is een lager gemiddeld geluidsniveau nodig. Dat adviseert het RIVM aan het ministerie van VWS in het rapport ‘Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten’.

Veilig maximaal geluidsniveau voor iedereen bestaat niet

Het blijkt onmogelijk om een maximaal geluidsniveau te adviseren dat voor ieder individu absoluut veilig is. En veilig betekent hier dat de hoeveelheid geluid geen risico op gehoorschade oplevert. Ook verschilt volgens het RIVM de mate waarin mensen gevoelig zijn voor harde muziek per individu. En of geluid schadelijk is hangt bovendien af van de duur dat mensen eraan staan blootgesteld. Verder is de totale hoeveelheid (hard) geluid waaraan mensen blootstaan, ook los van muziek, niet voor iedereen gelijk.

> LEES OOK Geen haan kraait naar gehoorbescherming

Dit zijn de regels in de Arbowet over geluid op werkplek

De huidige regelgeving en handhaving over geluid beperken zich vooral tot een maximaal geluidsniveau voor werknemers en de overlast voor omwonenden. De Arbowet kent een aantal regels over geluid op de werkplek:

  • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbescherming beschikbaar stellen.
  • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
  • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet de werkgever een plan van aanpak maken.
  • Bij overschrijding van de grenswaarde van 87 dB(A) (gemeten in het oor, dus met gehoorbescherming) moet de werkgever het geluid direct onder deze grenswaarde brengen.
  • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
  • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen of de getroffen maatregelen effectief zijn.

 

> TIP: Meer over gehoorbescherming in Arbeid & Gezondheid

Reageer op dit artikel