nieuws

Sanering daken met asbest is probleem

Gezond werken

Het Kabinet wil dat daken met asbest vóór 2024 worden gesaneerd. Uitvoering van deze verplichting lijkt echter lastig. De SGP stelde Kamervragen en Aboma bracht hierover een advies uit.

Sanering daken met asbest is probleem

Veel eigenaren weten niet hoe ze de sanering van asbest moeten betalen. Bovendien scherpte de Inspectie SZW onlangs de regels aan voor het gebruik van hoogwerkers bij sanering van asbest. Daardoor zouden veel saneerders hun hoogwerkers niet meer kunnen gebruiken.

Arboregels en handhavingsbeleid aangescherpt

Gevolg: projecten voor sanering van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakken liggen stil. De arboregels en gewijzigd handhavingsbeleid van de inspectieautoriteit zouden het gebruik van werkbakken aan hijskranen onmogelijk maken. Asbestsaneerders zeggen niet uit de voeten te kunnen met de nieuwe regels voor werkbakken van hoogwerkers. Omdat ze dan daken van bijvoorbeeld een stal van binnenuit zouden moeten saneren.

Landbouwers hebben geen geld voor vervanging daken met asbest

Een half jaar geleden is een motie van de SGP en andere partijen aangenomen. Doel daarvan is om het veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen weer mogelijk te maken. De SGP constateert dat veel landbouwbedrijven in de financiële problemen zitten. Zij hebben helemaal geen geld om asbestdaken te vervangen.

Nederlandse regels asbest strenger dan in omliggende landen

Intussen hebben Sectororganisaties een beslissystematiek opgesteld voor het gebruik van werkbakken. Dit met name in situaties waarin geen veilige alternatieven beschikbaar zijn. Zij hebben die systematiek laten toetsen door experts van Aboma. De experts bevestigen dat de beperkende regels in Nederland strenger zijn dan in omliggende EU-landen. Ook gaan de regels verder dan nodig is. De Aboma-experts geven aan dat de door de sector voorgestelde aanpak veilig is.

> Tip: Lees het volledige rapport van Aboma

Ruimte voor werkbakken bij moeilijk bereikbare daken

Naar aanleiding hiervan diende de SGP Kamervragen in. Samen met VVD, CDA, CU, PVV en FvD. Deze Kamermeerderheid vraagt de betrokken bewindslieden om snel ruimte te bieden aan het gebruik van werkbakken aan hijskranen. Met name bij sanering van grote en moeilijk bereikbare daken. In ieder geval tijdelijk. Een structurele oplossing zou dan kunnen volgen na afronding van onderzoek door het Rijk.

> Tip: Dit zijn de Kamervragen die SGP stelde. 

Subsidieregeling verwijderen asbest verruimd

Overigens verhoogt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2018. Het budget voor dit jaar is naar verwachting medio april op. Het beschikbare bedrag voor 2018 gaat dan ook van € 11,3 miljoen naar € 17,5 miljoen.  De subsidieregeling verwijderen asbestdaken loopt nog tot en met 31 december 2019.De Regeling heeft in totaal een budget van € 75 miljoen. De subsidie is bedoeld voor particulieren en bedrijven. De wijziging van de subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bronnen: Aboma, SGP

 

Reageer op dit artikel