nieuws

Steeds meer mensen gaan thuiswerken

Gezond werken

Er zijn veel Nederlanders die tegenwoordig af en toe of permanent thuiswerken. Dat waren er in 2017 ruim 3 miljoen, bijna 37 procent van alle werkenden. In 2013 stond de teller op ruim 34 procent. Mannen werken vaker thuis dan vrouwen, maar dit verschil wordt steeds kleiner.

Steeds meer mensen gaan thuiswerken

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In de laatste vijf jaar is een groter deel van de werkende bevolking gaan thuiswerken. Het aantal nam toe met meer dan 300 duizend. De stijging was het grootst bij vrouwen. In 2017 werkte 38 procent van de mannen thuis en 35 procent van de vrouwen. In 2013 was dat respectievelijk 37 procent en bijna 32 procent.

Gewoonlijk thuiswerken

Bij vrouwen zorgden vooral degenen die gewoonlijk thuiswerken voor de stijging. Zij werken doorgaans in of vanuit hun eigen huis. En dan zijn er degenen die op een ander adres werken dan hun huisadres, maar die ook wel eens thuis werken, al dan niet op een vaste dag. Deze groep is onder vrouwen ook licht gegroeid. Bij mannen nam het aandeel dat incidenteel thuiswerkt tussen 2013 en 2017 iets toe en bleef het aandeel dat gewoonlijk thuiswerkt vrijwel gelijk.

> LEES OOK: Vijf tips voor thuiswerken

ZZP’ers

Gewoonlijk thuiswerken komt naar verhouding vaak voor onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Bovendien nam vooral bij zzp’ers het aandeel vrouwen toe dat gewoonlijk thuiswerkt: van 48 procent in 2013 naar 56 procent in 2017. Daarnaast werkte in 2017 ook van de vrouwen met een vaste arbeidsrelatie in loondienst een groter deel zowel gewoonlijk (9%) als incidenteel thuis (28%). In 2013 was dat respectievelijk 6 en 25 procent.

> LEES OOK: Zo zit ’t met thuiswerk en zorgplicht

Uitgesplitst naar beroep

Uitgesplitst naar beroepsklasse was de groep thuiswerkers naar verhouding het grootst bij vrouwen met een creatief of taalkundig beroep, namelijk 71 procent. Ook bij vrouwen in managers- (70%) of ICT-beroepen (68%) was dit aandeel groot. Onder mannen was het aandeel thuiswerkers het grootst bij de ICT- (69%) en pedagogische beroepen (68%).

Tip> In één dag op de hoogte van de recente wet- en regelgeving en jurisprudentie met de Arbo Actualiteitendag

Reageer op dit artikel