nieuws

Rumoer rond de rookvrije werkplek

Gezond werken

Sinds 1 januari 2004 hebben werknemers recht op een rookvrije werkplek. Dit is geregeld in de Tabakswet. Maar nu is er rumoer rond roken. Want moeten werkgevers rookpauzes voor rokende werknemers toestaan?

Rumoer rond de rookvrije werkplek

Inmiddels is de rookvrije werkplek zo’n beetje overal wel goed geregeld, zou je denken. Toch zijn er kort geleden diverse berichten in de media verschenen over roken in gevangenissen. Daarbij spelen twee belangrijkste pijnpunten.

Die twee dilemma’s zijn de volgende. Moet de werkgever rookpauzes toestaan aan de rokende werknemer? En wáár moet/mag die werknemer dan roken?

Een artikel in De Telegraaf van 18 april 2018 kopt “Tabaksrook tergt cipiers”. De gevangenissen vallen in Nederland onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In het bewuste artikel staat dat vakbond FNV wil dat de DJI maatregelen neemt. Maatregelen om een rookvrije werkomgeving voor cipiers te creëren.

Cipiers hebben recht op rookvrije werkplek

Want daar hebben die gevangenisbewaarders op grond van de Tabakswet immers recht op. En in de huidige situatie worden cipiers geconfronteerd met de sigarettenrook van de “bewoners” van de gevangenissen, de gedetineerden. Nu is het zo dat die gedetineerden op hun beurt het recht hebben om te roken in hun cel. Want die cel is hun (enige) privéruimte. En de gevangenen hebben een (Europees) grondrecht op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer.

> LEES OOK: Terecht ontslag bakker wegens roken?

Recht op rookvrije werkplek botst met rookrecht

Hier botst dus het recht van de gedetineerden om te roken met het recht van de cipiers om niet te worden blootgesteld aan tabaksrook. En daar moet Justitie iets aan doen, vindt het FNV. Op zichzelf is dat geen vreemde redenering. Want op 21 februari 2018 heeft de kantonrechter in Den Haag namelijk een uitspraak gedaan over een gewijzigd rookbeleid in de gevangenis van Zaanstad.

> TIP: Precies weten hoe het zit? Download gratis de nieuwe whitepaper Roken in de pauze.

Reageer op dit artikel