nieuws

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Gezond werken

Dit jaar zijn er drie periodes waarin bedrijven subsidie kunnen aanvragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De inschrijftermijn start binnenkort.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

De ESF-subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid komt binnenkort weer beschikbaar. Er is dan per tijdvak 15 miljoen euro ESF-subsidie beschikbaar. De maximale subsidie bedraagt 12.500 euro per project. Werkgevers kunnen maar voor één van de drie tijdvakken subsidie krijgen.

Als u subsidie wilt aanvragen kan dat dit jaar in de volgende periodes:

  • 5 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur
  • 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur
  • 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur

Als er meer aanvragen zijn dan er geld is per tijdvak, wordt er geloot. Dan wordt bekeken in welke volgorde de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Werkgevers moeten hun aanvraag zorgvuldig indienen.

Regio’s en sectoren

Voor duurzame inzetbaarheid in regio’s en sectoren is de aanvraagperiode van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Voor dit aanvraagtijdvak is 25 miljoen euro beschikbaar. Subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen dan maximaal 1 miljoen euro. In een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50 procent, dus er is sprake van co-financiering.

Niet voor de RIE

Maar let op. Organisaties krijgen de subsidie alleen voor het advies en de begeleiding van de adviseur en dus niet om bijvoorbeeld opleidingen te bekostigen. Ook voor activiteiten die wettelijk verplicht zijn – zoals een risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) of een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) – is de subsidie niet bedoeld.

De diverse voorwaarden zijn te vinden in de Subsidieregeling ESF 2014-2020 onder ‘Hoofdstuk V. Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’.

Voor vragen  kan een werkgever contact opnemen met met Uitvoering Van Beleid.

Reageer op dit artikel