nieuws

Fiks ziekteverzuim in eerste kwartaal 2018

Gezond werken

Het eerste kwartaal van 2018 laat een ziekteverzuim zien van 4,9 procent. Zo hoog is het in jaren niet geweest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Fiks ziekteverzuim in eerste kwartaal 2018

Om dit percentage inzichtelijker te maken: van elke duizend te werken dagen zijn er 49 wegens ziekte verzuimd. De laatste keer dat een dergelijk hoog verzuimpercentage voorkwam, was in het eerste kwartaal van 2007. Het derde kwartaal van 2013 kende het laagste verzuim met 3,5 procent. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.

> LEES OOK: Milde griepepidemie in Nederland

Gezondheidszorg verzuimt meest, horeca minst

Verzuim wegens ziekte kwam in het eerste kwartaal van 2018 het meeste voor in de gezondheidszorg. Met een percentage van 6,5 lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. De laatste keer dat dit voorkwam was in 2008.

Sinds het eerste kwartaal van 2015 is het verzuim binnen de gezondheidszorg het hoogst in de verpleeg- en bejaardentehuizen. In 2018 verzuimden medewerkers in deze tak 77 van de 1000 te werken dagen (7,7%). In de horeca ligt het verzuim het laagst. Dat is al zo sinds het derde kwartaal van 2008. In het eerste kwartaal van 2018 ligt dit verzuim op 2,3 procent.

> LEES OOK: Daarom verzuimt de horeca het minst

Bron: CBS/TNO

Griep of verkoudheid belangrijkste reden ziekteverzuim

De kwartaalcijfers over ziekteverzuim komen tot stand op basis van uitkomsten van een enquête onder bedrijven. Daaruit is niet af te leiden met welke klachten is verzuimd. Cijfers over de achterliggende klachten van het ziekteverzuim worden samengesteld op basis van gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Dit is een jaarlijks onderzoek onder werknemers van CBS en TNO. De jaarcijfers over 2018 komen in het voorjaar van 2019 beschikbaar.

Bron: CBS

Maar deze klachten veroorzaken niet meeste verzuimdagen

Uit cijfers over 2017 en de jaren daarvoor kwam griep of verkoudheid als belangrijkste reden voor ziekteverzuim naar voren. Maar liefst vier op de tien zieke medewerkers bleef om die reden thuis. Dat betekent overigens niet dat griep of verkoudheid de meeste verzuimdagen veroorzaken. Hoe zit dat? Griep of verkoudheid was de reden achter een achtste van alle verzuimdagen in 2017. Maar psychische klachten veroorzaakten veel meer ziekteverzuim: maar liefst een kwart van alle verzuimdagen in 2017.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Lang verzuim ontstaat vooral door psychische klachten

Gemiddeld genomen melden werknemers met griep of verkoudheid zich na bijna drie dagen weer beter. Samen met hoofdpijn is het daarmee de klacht waarmee werknemers het snelst weer aan het werk zijn. Dat ligt anders bij verzuim door psychische klachten. Bij werknemers die om deze reden verzuimden bij de laatste keer dat ze thuis bleven, bedroeg het  het verzuim gemiddeld 57 dagen.

> LEES OOK: Van verzuimcijfers naar verzuimanalyse

Bron: cbs.nl

 

> TIP: DOWNLOAD gratis het artikel ‘Privacy-onrust in de polder’ van Pascal Willems over de privacyregels rondom zieke werknemers

Reageer op dit artikel